Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

01/2014 - Jak se nám dařilo v lednu

V lednu pokračovala rekonstrukce provizorních ovládacích panelů (stavědel) na zhlavích žst. Světlá.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

V prvním týdnu ledna jsme na malém ovládacím panelu doplnili ovládání tří nově položených výhybek středního zhlaví a tím připravili zprovoznění cesty do lokomotivního depa ze směru od Ledče. Tento malý panel je součástí ovládání ledečského zhlaví, jehož provizorní panel jsme takto rekonstruovali.

Rekonstrukce ovládacích panelů na obou zhlavích žst. Světlá spolu se zprovozněním výhybek středního zhlaví přinesla možnost využívání prodloužené skládkové koleje K11a a vjezdu do lokomotivního depa z obou stran, což představuje vítané rozšíření možností modelového provozu. Depo sice zatím není ani zdaleka dokončené, ale už jen ta možnost využít kolejiště depa jako odstavnou kolej a manipulační prostor je přínosem. Dalším krokem bude stavba ovládacího panelu pro depo a zprovoznění jeho výhybek, viz též starší zápisy této kroniky jak jsme stavěli kolejiště depa.

S ohledem na pracovní vytížení nás vedoucích (kteří pracujeme jako externisté a máme každý své hlavní zaměstnání) jsme v poslední době rádi, že jsme vůbec schopni zajistit schůzky kroužků a tak další práce na výstavbě kolejiště nebo modelování krajiny zatím příliš nepokračují.

Opatřil jsem šestižilový kabel pro připojení vjezdových návěstidel. Musíme se rozhodnout zda návěstidla budeme vyrábět sami, či je budeme kupovat. Při cenách kolem 400 Kč za kus je to volba téměř jasná. Na druhou stranu ani materiál by nebyl úplně zadarmo a ruční výroba návěstidel by nás stála enormní množství času. Z hlediska nároků na čas vedoucího to vyjde prakticky nastejno, zda to dělá vedoucí sám, nebo s pomocí žáků. Niméně pokud se do výroby návěstidel pustíme, žáky rozhodně zapojíme. Myslím si, že by to byla vděčná modelářská práce, ale je už pro zkušenější modeláře.

Koncem měsíce jsem začal připravovat stavbu mostních opěr železobetonového mostu pro dvoukolejnou trať na dílu Tr2-03. Začali jsme vyměřováním a přípravou materiálu. Dále připravujeme materiály a postupy pro další kolo cvičných modelářských prací.

A.T. 02.02.2014