Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Červenec - srpen / 2019 - Co jsme dělali o prázdninách ...

Jako obyčejně, o prázdninách se věnuji pracím, které se nedají dělat během školního roku. Letos k těm obvyklým pracím totiž přibylo ještě programování řídicího systému SAIA, který bude ve stanici Světlá emulovat reléovku (tj. chovat se jako reléový zabezpečovací systém stanice). Již jsem o tom psal v minulé reportáži a až toto téma budu mít více připravené napíšu o tom samostatný článek.

Ale zpět k modelářským pracím v KŽM. Letos docházejí do KŽM i o prázdninách někteří kluci. Zejména Bohouš Daníček, Matouš Havel a Honza Kaštánek, kteří se podílejí na dokončení stanice Ledeč, a také na dokončení okolí mostu na dvoukolejce (tj. okolí tunelu, a závorářského stanoviště u přejezdu přes dvoukolejku. Takže se snažím jim zajistit s předstihem potřebný materiál k jejich práci.

Přes prázdniny jsme se sešli celkem šestkrát, téměř jsme dokončili dlažbu skládkové plochy v Ledči z panelů (Daníček), kde nejvíce práce bylo s ochranným nástřikem panelů proti vodě při lepení a s povrchovou úpravou. Po usazení budovy skladiště na místo dlažbu dokončíme. Budova skladiště je již z velké části také hotova (Matouš). Naposledy jsem pomáhal s přilepením lamp pro osvětlení (epoxydem na stěny skladiště).

Z úprav u dvoukolejné trati kolem nového mostu jsem dokončili most včetně zábradlí a zaštěrkování kolejí, odvodňovací roury u přejezdu, kamennou zídku u strážního domku a schodiště od trati. Usazení domku a dokončení zahrádky s dřevěným plotem uděláme někdy příště.

© A.T. 15.09.2019