Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Akce - uskutečněné

8.6. - 9.6.2024 - Jarní provozní setkání našich KŽM

O víkendu 8.6. a 9.6.2024 proběhlo avizované tradiční jarní setkání našich KŽM (kroužků železničních modelářů). Účast byla hojná, celkem se zúčastnilo 77 lidí, z toho 33 členů našich kroužků a 44 lidí zvenku, převážně rodičů s dětmi. Takové množství lidí nemůže být v pracovně kroužku najednou, proto setkání proběhlo ve třech skupinách pro členy našich kroužků a ve dvou skupinách pro veřejnost v neděli odpoledne. Provoz zajišťovala skupina vyškolených výpravčích z našich kroužků, kteří umožnili provoz na velmi slušné úrovni, takže i nevyškolení strojvedoucí, kteří k nám přišli poprvé, si mohli jako strojvedoucí pěkně zajezdit a přitom dodržovat pravidla železničního provozu. Pod článkem najdete několik ilustračních fotografií.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku...

16.12 - 17.12.2023 - Předvánoční provozní setkání našich KŽM

Vážení příznivci modelové železnice,
v tomto článku přinášíme reportáž z předvánočního provozního setkání, které proběhlo v Hobby centru 4 v přízemí pavilonu "A" ve dnech 16. a 17.12.2022 celkem v pěti skupinách. Stejně jako loni, byly dvě skupiny (v neděli odpoledne) určeny veřejnosti. Fotografie a video přiložené k tomuto článku ilustrují atmosféru během setkání.
Video z tohoto setkání: https://youtu.be/NWf4oYgdQn8

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku...

19.08.2023 - Byli jsme na návštěvě v KŽM Olomouc

Přijali jsme se Zdeňkem Valterem pozvání a v sobotu 19.8.2023 jsme se vypravili vlakem na návštěvu k železničním modelářům v DDM Olomouc, kde měli vytažené moduly až na chodbu a provozovali je. Děcka z jejich kroužků železničních modelářů i s rodiči jezdili s modely vlaků podle grafikonu. V KŽM Olomouc mají pěknou klubovnu a v ní mají trvale umístěné kolejiště. Z něj vedou trvale dva tunely skrz stěnu na chodbu. Jeden tunel vede skrz zeď do vitríny trvale umístěné na chodbě.

8.- 11.6.2023 - Mezinárodní provozní setkání FREMO v Milevsku

Opět po létech se uskutečnilo mezinárodní provozní setkání FREMO v Milevsku. Je to první mezinárodní setkání FREMO v České republice po odeznění epidemie covid19. Shodou okolností jsme byli i na posledním setkání před zavedením opatření proti covidu, a to v únoru 2020 v saském Lengefeldu, viz naše reportáž z té doby. Letošní setkání proběhlo v nově rekonstruované sportovní hale. Setkání se zúčastnili Rakušané, Němci, Maďaři, Poláci, Slováci a samozřejmě Češi jako hostitelé.

Chcete-li číst dále, klikněnte myší na nadpis článku...

20.-21.5.2023 - Jarní provozní setkání v našem KŽM

Ve dnech 20. a 21.5.2023 proběhlo jarní provozní setkání členů KŽM (pro členy našich kroužků železničních modelářů) s provozem celého modelového kolejiště. V neděli odpoledne bylo setkání otvřeno pro veřejnost.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis tohoto článku...

27.3.2023 - Exkurze na staveniště metra D

Díky otci jednoho z členů našeho KŽM se dne 27.3.2023 uskutečnila exkurze na staveniště tasy D pražského metra.

Chcete-li čít dále, klikněte myší na nadpis článku.

17. a 18.12.2022 - Předvánoční provozní setkání našeho KŽM

Vážení příznivci modelové železnice,
v tomto článku přinášíme reportáž z předvánočního provozního setkání, které proběhlo ve dnech 17. a 18.12.2022 celkem ve čtyřech částech. Letos byla novinka v tom, že jedna část setkání byla určena veřejnosti.
Setkání se vydařilo, což dokládají fotografie přiložené k tomuto článku a i odkaz na krátké video pořízené během setkání s veřejností. Video je zde: https://youtu.be/rc9QEZXyIzQ.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku...

6.11.2022 - Reportáž z vycházky po zaniklé trati Praha Těšnov - Praha Vysočany

V neděli dne 6.11.2022 jsme absolvovali procházku po trase zaniklé železniční trati Praha Těšnov - Praha Libeň dolní nádraží. Druhou část této vycházky jsme dokončili v sobotu dne 12.11.2022. Došli jsme tak až na nádraží Praha Vysočany, kam byla zaústěna odbočka bývalé Rakouské severozápadní dráhy z Lysé nad Labem, ale také odbočka bývalé Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy z Neratovic a odkud se dalo také jet na pražské hlavní nádraží (původně nádraží císaře Františka Josefa). Tento článek popisuje trasu obou částí vycházky a je doplněn ilustračními fotografiemi a mapami.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpiš článku...

23.10.2022 - Reportáž z vycházky po zaniklé vítkovské trati

Abychom nahradili zameškané schůzky našich kroužků kvůli mé nemoci v září a abychom se přitom příjemně prošli a také dozvěděli něco o historii našich železnic, připravil jsem a zrealizoval vycházku po zaniklé vítkovské trati. Těch vycházek připravuji více, protože si myslím, že řada lidí ani neví, jaké železniční zajímavosti v Praze jsou. Můžeme to vyjádřit parafrází na známé brněnské Dědečkovo pořekadlo: "pražáci v tom štatlu bydlijó, ale ani nevijó, co tam všecko majó".

11. a 12.6.2022 - Předprázdninové setkání s provozem kolejiště našeho KŽM

Ve dnech 11.06. a 12.06.2022 jsme pořádali předprázdninové setkání s provozem našeho modelového kolejiště rozšířeného (po rozšíření pracovny našeho KŽM) již o 7 traťových dílů. Akci jsme pořádali jednak pro členy našeho KŽM, ale částečně také pro veřejnost, která se mohla přihlásit. Setkání jsme inzerovali na vývěskách a na webu Hobby centra 4 zhruba 14 dnů předem. Stejně jako vloni v prosinci probíhalo letos setkání ve třech skupinách lidí, ve dvou dnech.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Syndikovat obsah