Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Základní informace o našich kroužcích (KŽM)

OBSAH TOHOTO ČLÁNKU:
- kde nás najdete (včetně odkazů na přihlašování do kroužků v Hobby centru 4),
- které kroužky vedeme,
- povinné vybavení člena kroužku (v podstatě jen přezutí a psací potřeby),
- komu jsou naše kroužky určeny (věkové kategorie),
- věkové hranice pro vstup do našich kroužků (KŽM)
- kritéria pro vstup do kroužku (co by mělo dítě zvládat),
- zaměření naší práce s dětmi a mládeží (výchovný program),
- o našem kolejišti (stručná historie vzniku KŽM i našeho modelové kolejiště)
.

KDE NÁS NAJDETE?
Pracovnu kroužků železničních modelářů (KŽM) najdete na adrese:
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4, pavilon A, přízemí.

Hobby centrum 4 je centrem volného času pro děti a mládež. Provozuje celkem přes 200 kroužků a zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření, pořádá příměstské i letní tábory a různé další akce, atd. Podrobněji o všech kroužcích, viz webové stránky Hobby centra 4: https://www.hobbycentrum4.cz/krouzky

Podrobnější informace o přihlašování na naše kroužky viz:
https://kzm-praha4.cz/Kontakty-Prihlasky

Webové stránky našeho KŽM (kde se nyní nacházíte), tj. www.kzm-praha4.cz si spravujeme sami. S ohledem na rozsah zde uvedených informací a fotografií i na možnosti jejich spravování není možné jejich umístění na webové stránky Hobby centra 4.

KTERÉ KROUŽKY VEDEME?
Ve školním roce 2024/25 vedeme těchto 6 kroužků:
Úterý 14:30 - 16:00 - železniční modeláři pro nejmenší (od 8 do 10 let)
Úterý 16:15 - 18:30 - železniční modeláři - začátečníci (od 10 let)
Středa 14:30 - 16:45 - železniční modeláři - začátečníci (od 10 let)
Středa 17:00 - 20:00 - železniční modeláři - pokročilí (od 12 let)
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - železniční modeláři - začátečníci (od 10 let)
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - železniční modeláři - pokročilí (od 12 let)

POVINNÉ VYBAVENÍ MALÉHO MODELÁŘE
Všichni žáci si budou na kroužek s sebou nosit následující pomůcky:

 • přezutí (nejlépe otevřené pantofle - ty je možno nechávat v naší šatně)
 • tence píšící pero nebo propiska (která nešpiní)
 • mikrotužka (nejlépe 0,7mm, nejlépe s tuhami HB), případně versatilka
 • měkká guma na gumování (která nešpiní)
 • pravoúhlý trojúhelník 16 cm s ryskou na kolmice
 • čtverečkový sešit formátu A4 – ten vyfasují děti u nás - je nutné jej nosit na všechny schůzky kroužku
 • případně i pití a jídlo, a to s ohledem na věk dětí a trvání schůzek kroužku (1,5 hodiny nejmenší, 2,25 hodiny začátečníci, 3 hodiny pokročilí)
 • případně (po dohodě s rodiči) mohou přibýt ještě další pomůcky, jako např. modelářský nůž a pracovní řezací podložka a pod. (informujte se u vedoucích).

KOMU JSOU NAŠE KROUŽKY URČENY?
... především žákům ZŠ a mládeži (včetně studentů), ale i dospělým zájemcům.

VĚKOVÉ HRANICE PRO VSTUP DO NAŠICH KROUŽKŮ:
- kroužky PRO NEJMENŠÍ od 8 do 10 let,
- kroužky ZAČÁTEČNÍKŮ od 10 let až 99 let
- kroužky POKROČILÝCH od 12 let do 99 let

KRITÉRIA PRO VSTUP DO KROUŽKU (KŽM), aneb co by mělo dítě zvládat Pro vstup žáka do kroužku železničních modelářů je potřeba splnit věkové hranice (viz výše) a dále i následující kritéria:

 • Vážný zájem dítěte pracovat v našem kroužku - to je podle naší zkušenosti kritérium ze všech nejdůležitější
 • Schopnost dítěte udržet soustředění a kázeň během schůzek - (velmi důležité!!! Pozor, schůzky jsou podle pokročilosti dvou až tříhodinové!!!)
 • Dítě by mělo umět samostatně číst a psát a dělat si do sešitu poznámky k výkladu!!!
 • Dítě se musí umět vyjadřovat (např. výpravčí se u nás musí naučit správně komunikovat a velet).
 • Dítě zvládá alespoň základy práce s papírem (tj. měření, stříhání, případně řezání papíru, lepení, a pokud možno alespoň trochu přesné a čisté rýsování). Ještě důležitější je vytrvalost. Když to nejde, zkoušet to znovu!!!
 • Doporučená tělesná výška přihlášených žáků je od 150 cm výše (s ohledem na výšku kolejiště 110 až 130 cm nad podlahou). Malý deficit výšky žáka (do 10cm) lze řešit malou plastovou stoličkou pod nohy (děcka rostou poměrně rychle a je to vždy jen dočasné opatření). Malá tělesná výška (pod 140 cm) by ale dítě již vážně handicapovala. Současně připomínám, že tělesná výška víceméně koreluje s duševní vyspělostí dítěte, a pro zdárné zapojení vašeho dítěte je samozřejmě potřeba obojí.
 • U dospělých zájemců předpokládáme solidní zájem o železniční modelářství, nějaká modelářská zkušenost je výhodou nikoliv však podmínkou.
 • Zájemci o vstup do KROUŽKU PRO NEJMENŠÍ musí dosáhnout před vstupem do kroužku věku alespoň 8 let a ne vyššího než 10 let. Dále je u těchto dětí základním předpokladem jejich zájem o železnici a splnění předchozích kritérií s přihlédnutím k jejich věku.

Nedoporučujeme rodičům, aby hlásili své dítě na kroužek, pokud ještě nedosáhlo předepsaného věku. V takovém případě je lépe s přihlášením do KŽM ještě počkat. Vedoucí KŽM vám rádi s tímto rozhodováním pomohou a sdělí další potřebné informace. Máte-li pochybnosti, navštivte nás, uvidíte sami. Případné dotazy rádi zodpovíme.

ZAMĚŘENÍ NAŠÍ PRÁCE S DĚTMI
V našich kroužcích pro nejmenší, pro začátečníky i pro pokročilé se věnujeme zejména těmto činnostem:

 • modelový provoz kolejiště (pokud možno podle pravidel skutečné železnice, tj. každá lokomotiva má svého strojvedoucího, ve stanicích jsou výpravčí, telefonická nabídka vlaků mezi stanicemi). Podle pokročilosti daného kroužku akcentujeme výcvik strojvedoucích (včetně plynulých rozjezdů, jízdy správnou rychlostí, cílového brzdění a správného posunu ve stanicích), výcvik výpravčích (včetně správného ovládání SZZ, včetně telefonické nabídky a odhlášky vlaků, včetně správného řízení provozu a posunu uvnitř stanic), případně i výcvik jízdy podle grafikonu (pro pokročilé). Modelový provoz je pro začátečníky to nejdůležitější (nejžádanější), pokročilí a dospělí se naopak věnují nejvíce modelářským pracím.
 • tréning modelářských prací, jako jsou:
  - stavba krajiny (včetně skal, opěrného a zárubního zdiva, zatravnění a zaštěrkování kolejí),
  - stavba budov (nejprve z vystřihovánek, potom ze stavebnic z kartonu),
  - případně stavba jednoduchých mostů, apod.
  Podle pokročilosti daného kroužku akcentujeme průpravné práce z papíru, stavbu dioramat, případně samostatnou stavbu budov nebo mostů z ruky (tedy nikoliv ze stavebnice).
 • modelářské práce na klubovém kolejišti - jen zkušenější modeláři
 • nezbytná teorie (podle pokročilosti daného kroužku): návěstní a dopravní předpisy, vysvětlení jednotlivých modelářských postupů včetně použití jednotlivých druhů nářadí, bezpečnosti práce, poznávání a konstrukce vozidel, historie železnice, nejdůležitější modelářské normy (měřítko modelu, obrys vozidel, průjezdný průřez, případně další), tři základní trakce (včetně funkce pohonu lokomotiv), tření, adheze, odstředivá síla, projíždění oblouku (poloměr oblouku, rychlost, odstředivá síla - vliv měřítka modelu), pohyb železničního dvojkolí na kolejích (geometrie jízdních ploch), případně elektrotechnika a elektronika na modelovém kolejišti, atd.)
 • podle možností účast na provozních setkáních klubů modulové železnice Zababov H0, FREMO, vycházky za stopami železnice v Praze, exkurze do železničních provozů (depa, apod.) - vždy jen po předchozím projednání s rodiči

O NAŠEM KOLEJIŠTI
Náš kroužek železničních modelářů (KŽM) pracuje v Hobby centru 4 od října 2007. Začínali jsme doslova od nuly a veškeré vybavení, které u nás uvidíte (kolejiště i nábytek kromě židlí a stolů), jsme vyrobili vlastníma rukama. Snažíme se o co nejpravdivější model železnice podle skutečné předlohy. Modelujeme stanici Světlá nad Sázavou na dvoukolejné hlavní trati Havlíčkův Brod - Kolín s odbočkou lokálky horního Posázavského Pacifiku do Ledče nad Sázavou. Nyní na našem kolejišti provozujeme tři stanice (Brod, Světlá a Ledeč) včetně přilehlých tratí. Nejvíce odpovídá skutečnosti naše stanice Ledeč, po ní stanice Světlá. Stanice Brod (a později Čáslav), nejsou modely v pravém slova smyslu, jsou to "skryté" stanice, které mají funkci zásobovat hlavní trať na obou koncích vlaky. Stavíme a připravujeme do provozu další stanici Čáslav (jako druhou skrytou stanici na hlavní trati).

Rozšíření pracovny KŽM v létě 2020
V letních měsících roku 2020 proběhla přístavba pavilonu A (ve kterém sídlíme). Díky tomu byla rozšířena podlahová plocha naší pracovny na dvojnásobek (celkem zhruba na 72 metrů čtverečních). Od té doby můžeme opět rozšiřovat naše modelové kolejiště a proto postupně stavíme jeho nové části. Po dostavění bude mít naše kolejiště celkovou plochu přes 30 m2 a budou na něm celkem 4 železniční stanice a přes 200 m kolejí, a cca 90 výhybek. Celková délka obou tratí (lokálky i hlavní dvoukolejné) včetně stanic bude cca 60 metrů.
Další informace o výstavbě klubového kolejiště a vybavení KŽM (včetně našich plánů, postupu prací a některých technických detailů) najdete na tomto webu v oddílech --> "Podrobné informace o KŽM", "Kronika" nebo "Galerie", které postupně aktualizujeme.

Vedoucí KŽM
Ing. Aleš Trdý a Ing. Zdeněk Valter
tel. 731 55 22 66