Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Základní informace

Zřizovatelem kroužku železničních modelářů (dále také KŽM) v Praze 4 je :
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4.

Hobby centrum 4 je centrem volného času pro děti a mládež. Provozuje celkem zhruba 200 kroužků a zájmových útvarů, pořádá různé akce, atd. Podrobněji o všech kroužcích, akcích a dalším, viz webové stránky Hobby centra 4: www.hobbycentrum4.cz

Webové stránky našeho KŽM (kde se nyní nacházíte), tj. www.kzm-praha4.cz přinášejí podrobné informace o KŽM, které s ohledem na jejich rozsah a možnosti jejich spravování není možné umístit na webové stránky Hobby centra 4.

O našem KŽM
V novém školním roce (v září 2019) má Kroužek železničního modelářství v Hobby centru 4 za sebou jedenáct let plodné existence v nových prostorech, kam jsme se nastěhovali v červenci 2008. Začínali jsme doslova od nuly a veškeré vybavení, které u nás uvidíte (snad jen kromě židlí a stolů), jsme vyrobili vlastníma rukama. Ať už je to nábytek na míru, který respektuje projekt kolejiště, nebo velké kolejiště, které jsme začali stavět v srpnu 2009 a dále jej postupně stavíme a zprovozňujeme a modelujeme na něm detaily. Další informace o výstavbě klubového kolejiště a vybavení KŽM (včetně našich plánů, postupu prací a některých technických detailů) najdete na tomto webu v oddílech --> "Podrobné informace o KŽM", "Kronika" nebo "Galerie", které postupně aktualizujeme.

.

KOMU JE KROUŽEK URČEN - Předpoklady na straně žáka
Kroužek železničního modelářství je určen především žákům ZŠ a mládeži. Uvítáme ale i dospělé zájemce se zájmem o železniční modelářství.

Dolní věková hranice je stanovena naším zřizovatelem na 9 let (optimální věk je však od 10 let) při splnění následujících kritérií:

 • Vážný zájem dítěte pracovat v našem kroužku - to je podle naší zkušenosti kritérium ze všech nejdůležitější
 • Schopnost dítěte udržet soustředění a kázeň během schůzek - (!!! Pozor, schůzky jsou tříhodinové !!!)
 • Dítě umí samostatně číst a psát !!! a také se vyjadřovat (např. výpravčí se u nás musí naučit správně komunikovat a velet).
 • Dítě zvládá alespoň základy práce s papírem (tj. měření, stříhání, lepení, a pokud možno alespoň trochu přesné a čisté rýsování). Ještě důležitější je vytrvalost. Když to nejde, zkoušet to znovu!!!
 • Doporučená tělesná výška přihlášených žáků je od 145 cm výše (s ohledem na výšku kolejiště 110 až 125 cm nad podlahou). Malý deficit výšky žáka lze řešit malou plastovou stoličkou pod nohy (děcka rostou poměrně rychle a je to vždy jen dočasné opatření). Příliš malá tělesná výška (pod 140 cm) by ale dítě již handicapovala. Současně připomínám, že tělesná výška víceméně koreluje s duševní vyspělostí dítěte, a pro zdárné zapojení vašeho dítěte je samozřejmě potřeba obojí.

Doporučujeme rodičům, aby sami zvážili, zda na to jejich dítko už má, nebo zda je lépe s přihlášením do KŽM ještě rok počkat. Vedoucí KŽM vám rádi s tímto rozhodováním pomohou a sdělí další potřebné informace. Máte-li pochybnosti, navštivte nás, uvidíte sami. Případné dotazy rádi zodpovíme.
.

POVINNÉ VYBAVENÍ MALÉHO MODELÁŘE
Všichni žáci si budou na kroužek s sebou nosit základní psací a rýsovací potřeby, to znamená:

 • tence píšící pero nebo propiska (která nešpiní)
 • mikrotužka (nejlépe 0,7mm, nejlépe s tuhami HB), případně versatilka
 • měkká guma na gumování (která nešpiní)
 • pravoúhlý trojúhelník 16 cm s ryskou na kolmice
 • čtverečkový sešit formátu A4 – ten vyfasují děti u nás - je ale potřeba jej nosit na schůzky kroužku
 • případně i pití a jídlo, a to s ohledem na věk dětí a trvání schůzek kroužku (3 hodiny)
 • kromě toho dále pro zdatnější modeláře (po dohodě s rodiči) mohou přibýt ještě další pomůcky, jako např. modelářský nůž a pracovní podložka a pod. (informujte se u vedoucích).

.

ZAMĚŘENÍ PRÁCE S DĚTMI
S mladšími žáky (začátečníky) se věnujeme hlavně nácviku modelového provozu (tj. poměrně jednoduchému ježdění s mašinkami s postupným nácvikem jízdy podle předpisů) a jednoduchým cvičným a průpravným pracím, později už i modelářským pracím.
Starší žáci se učí návěstní předpisy skutečné železnice již podrobněji, cvičí náročnější modelový provoz podle pravidel skutečné železnice, včetně ježdění podle grafikonu a bezpečného ovládání stanic. Starší žáci si prohlubují i modelářské dovednosti, je kladen důraz na přesnost a modelový vzhled jimi zhotovovaných výrobků a podle svých schopností se mohou podílet i na společných pracích při budování klubového kolejiště a jeho doplňků a dále mohou být jako reprezentanti kroužku na společných akcích jiných modelářských klubů (především českého klubu modulové železnice Zababov nebo evropského klubu FREMO, který pořádá některé své akce i v ČR).
A ti ještě starší a dospělí se mohou podílet na kvalifikovaných řemeslných a technických pracích při výstavbě kolejiště a zařízení KŽM, případně i na projektování kolejiště apod.

I když těžištěm naší práce je kromě modelového provozu hlavně stavba klubového kolejiště a modelářské práce, tak kroužek železničního modelářství nežije pouze těmito základními disciplínami. V programu naší práce jsou i vycházky k pozorování přírody a staveb kolem kolejí, případně exkurze do skutečných železničních provozů, i nezbytná teorie k pochopení souvislostí, pravidel a fungování skutečné i modelové železnice, návěstních předpisů, rozpoznávání železničních vozidel podle vzhledu, něco málo o konstrukci vozidel, apod.
Posláním našeho kroužku železničního modelářství je využít přirozený zájem dětí o modelovou železnici a postupně je převést od dětského hraní k serióznímu zájmu a k cílevědomé zájmové činnosti, tj. k železničnímu modelářství odpovídajícímu současné technicky dosažitelné úrovni. Každé jedno dítě, u kterého se podaří tento cíl naplnit, nás naplňuje radostí.
.

OČEKÁVANÁ SOUČINNOST RODIČŮ
Od rodičů očekáváme především zajištění bezpečného příchodu dětí na schůzky KŽM a stejně tak i jejich bezpečného odchodu (resp. odjezdu) domů. Převážná většina práce KŽM (a prakticky všechny pravidelné schůzky KŽM) se děje v areálu Hobby centra 4 v Praze 4 na Pankráci, Bartákova 1200/4, a proto není nutná žádná speciální doprava dětí.
Několik málo výjimečných akcí (cca 2 až 3 do roka) však vyžaduje přepravu dětí někam jinam. Týká se to především plánovaných exkurzí a výletů s železniční tematikou (ty jsou ale většinou v Praze nebo blízkém okolí) a také některých společných setkání s jinými modelářskými kluby, která jsou obvykle mimo Prahu. V takových případech je účast vždy podmíněna předchozí dohodou s rodiči. Pak počítáme se spoluprací rodičů při dopravě dětí.
Samozřejmě očekáváme také spolupráci rodičů i v oblasti zajištění potřebných základních pomůcek, kterých ale není nijak mnoho a u začínajících modelářů jde vždy jen o běžné školní potřeby, viz výše.
.

SPONZORSTVÍ.
Vzhledem k tomu, že celkové skutečné náklady na provoz KŽM jsou pokryty zápisným od rodičů jen asi ze 30 procent, je kroužek velmi závislý na dotacích.
Nejpalčivější je situace v nákupu modelářského materiálu. Např. cena jedné modelové lokomotivy s digitálním dekodérem se dnes pohybuje v rozmezí cca 6 až 12 tisíc korun (může to být i více), obvyklé ceny modelových vozů jsou v rozmezí cca 500 až 2000 Kč a podobně.
Proto, pokud máte takovou možnost, nebo ji můžete zprostředkovat, bychom velmi uvítali Vaši pomoc ve formě sponzorského daru, samozřejmě proti oficiálnímu potvrzení přes vedení Hobby centra. Naprostá transparentnost rozpočtů KŽM vůči dárcům je samozřejmostí. Smysl má pro nás jakákoliv částka již od jednotek tisíc Kč a výše. Předem Vám děkujeme za každou finanční pomoc, ať už přímo od vás nebo zprostředkovanou.