Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Výhybky - vyměření, montáž stavebnic a pokládání výhybek

Pro ilustraci postupu montáže výhybek ze stavebnic a jejich pokládání zde uvádáme následující text a fotodokumentaci. Fotografie jsou na konci článku.

Zachytili jsme pro vás pokládku výhybky v odbočce do lokomotivního depa na brodském zhlaví ve stanici Světlá, kde se pokládalo do již položeného kolejiště zhlaví. Jak vidíte, zdaleka nejde jen o položení a přilepení výhybky, ale o důkladný a dosti zdlouhavý postup.

1) Nejprve je nutné přesné orýsování polohy výhybky na podklad. My používáme stavebnice flexibilních výhybek Tillig Elite W3, s úhlem odbočení na srdcovce 9 stupňů, celkovou délkou 282 mm a poloměrem odbočení 1350 mm - pokud je výhybka v jednom směru přímá. Protože se podloží výhybky dá ohýbat, můžeme tak projektovat nejen výhybky obyčejné (pravé i levé), ale i obloukové, samozřejmě tak, abychom dodrželi minimální poloměr, což je v našem případě 1000 mm. Jen v některých místech kolejiště (lokomotivní depo) je to výjimečně i méně - nejméně však 850 mm). Pro jinou geometrii výhybek budou pravidla, resp. číselné údaje mírně jiné. Princip stavby výhybky ze stavebnice s flexibilním podložím však zůstává stejný. Po vytyčení a orýsování polohy výhybky na podklad můžeme přistoupit k montáži.

2) Flexibilita (ohebnost) pražcového podloží výhybky má tu výhodu, že můžeme každou výhybku natvarovat (tj. ohnout) dle potřeby (samozřejmě jen v rámci možností výchozí geometrie), ale současně i tu nevýhodu, že dokud není výhybka poskládána a zafixována ve své budoucí poloze, kroutí se jako živá. Já používám pro fixaci výhybky před lepením malé hřebíčky skrz pražcové podloží.

U stavebnic flexibilních výhybek se každý jednotlivý díl kolejnic opracovává na míru a montuje do výhybky. Dále je nutné si upravit i pražcové podloží. Já téměř vždy nařežu dlouhé pražce za srdcovkou, aby se obě větve výhybky daly za srdcovkou volně tvarovat do oblouku. U obloukových výhybek, které jsou většinou štíhlejší než původní podloží, většinou tyto volné části podloží odřezu zcela a skládám je pak znovu na potřebnou délku z podloží pro přímé koleje, které si natvaruji dle potřeby, viz článek o pokládání kolejí.

3) Vřele doporučuji sestavit si výhybku kompletně přímo na jejím budoucím místě bez elektrických přívodů nejprve "na sucho", a to tak, aby perfektně pasovala na narýsované místo, a aby přitom perfektně navazovala na sousední již položené koleje a nebyl nikde žádný zlom ve směru koleje, ani stranový ani výškový.

4) Již v této fázi montáže výhybky doporučuji mírně předpružit jazyky, aby se po položení výhybky nezvedaly z výhybky nahoru. Bohužel výrobce dodává jazyky předpružené přesně opačně, než je potřeba. To si snadno zkontrolujete přiložením jazyky výhybky k pravítku a uvidíte, že sbroušený konec jazyka se zvedá vzhůru, někdy až o 1 mm nebo více. Toto výškové prohnutí musíte ve vlastním zájmu upravit žádoucím směrem.

5) Po správném výškovém předpružení jazyků výhybky je dobré je natvarovat i přiměřeným bočním ohnutím. Pak si naměříme správnou délku, aby jejich sbroušené konce šlu ohnout do otvorů v přestavném pražci.

6)Tyto vývody jsou tvrdé a křehké a snadno se lámou. Tomu zabráníme jejich krátkým vyžíháním na plameni. Pak jdou ohýbat velmi pěkně. Žíháme ale jen samotné sbroušené konečky určené k ohnutí, jinak by byl konec jazyka příliš měkký a mohli bychom jej ohnout, jak nechceme.
Pak opatrně konce jazyků ohneme kolmo dolů a ještě opatrněji vložíme do výhybky a prostrčíme skrz přestvný pražec a konce zahneme, aby přestavný pražec nemohl vypadnout, a aby zahnuté komce jazyků nedrhnuly o podklad !!!

Nyní konečně můžeme dokončit motáž celé výhybky "na sucho" v kompletní celek. Po jazycích smontujeme pečlivě srdcovku, měříme přitom rozchod. Nesmí být nikde menší než 16,5 mm. Po montáži jazyků a srdcovky máme výhybku mechnicky hotovou. Samozřejmě mezitím kontrolujeme správný tvar vložením výhybky do kolejiště a fixací hřebíčky. Délky všech kolejnic při montáži dle potřeby zkrátíme, to je snad samozřejmé.

7) Přesnou polohu výhybky jsme si zafixovali pomocí malých hřebíčků (např. 1,0 x 13) skrz navrtané dírky v pražcovém podloží. Je dobré si navrtat i podklad pod výhybkou, aby se hřebíčky nekroutily a sloužily jen jako volně suvné kolíčky pojišťující polohu. Po přilepení se hřebíčky samozřejmě vyndají. Tuto hřebíčkovou fixaci doporučuji udělat hned po zasunutí opornic a pak při další montáži ji už jen kontrolovat.

8) Nyní po kompletní motnáži "na sucho" můžeme konečně připájet přívody pro napájení kolejí na všechny části kolejnic. Těch je celkem (včetně částí srdcovky a jazyků výměny) celkem 8 kusů. Někdo pájí přívody z boku kolejnice, což je většinou dost vidět. Já proto pájím přívody na kolejnice odspoda do vyříznuté mezery v pražcovém podloží, samozřejmě mimo kolejiště ještě před montáží výhybky na místo. Protože je nutné elektricky propojit opornice s přilehlými jazyky, a také obě části srdcovky včetně křídlových kolejnic, vychází to celkem jednoduše na 4 přívodní kablíky na jejichž koncích jsou "fajfky", které pájíme odspodu vždy ke dvěma kolejnicím současně.

9) Ještě před pájením přívodů si samozřejmě označíme místa, kde budeme na kolejnice pájet i kde budeme vrtat do podkladu. Většinou stačí čtyři díry na přívody (viz výše) a samozřejmě jedna pro přestavování jazyků. Vrtáme díry o průměru cca 5 mm. Vřele doporučuji si díry předvrtat malým vrtáčkem (např. 2 mm) a pak převrtat na větší průměr. Jednak se lépe trfíte na označený střed, jendak už tak snadno nevyvalíte na spodní straně kolejiště třísky dlouhé 10 mm. Pořádkumilovní lidé navíc ještě díry z horní i spodní strany mírně začistí záhlubníkem nebo alespoň smirkem.

10) Přestavníky výhybek používáme výhradně motorické, protože (tak jako ve skutečnosti) jazyky výhybky při přestavování ohýbáme. Tím je zajištěn perfektní kontakt s koly hnacích vozidel, který je omezen jen čistotou povrchu kolejnic. My používáme přestavníky Tortoise, doporučuji navrtat upevňovací díry hned seshora ještě před přilepením výhybky. Odspoda pak už jen šroubujete. Při pečlivém měření a vrtání to trefíte celkem přesně.

10) Po připájení vodičů zasuneme výhybku do kolejiště, samozřejmě začneme prostrčením všech 4 přívodů skrz vyvrtané díry a pokračujeme přesným ustavením polohy výhybky a fixací hřebíčky. Kontrolujeme opět návaznosti na sousední koleje, kontrolujeme, zda nám dráty výhybku netáhnou někam na stranu, apod. V případě potřeby můžeme někde trochu propilovat nebo převrtat díry na vodiče, aby usazení bylo perfektní. Teprve až jsme úplně spojkojení s polohou i tvarem výhybky, tak můžeme přistoupit k lepení. Před lepením je potřeba perfektně vymést všechny piliny a nečistoty po vrtání apod., aby nám při lepení výhybka seděla na podkladu perfektně a bez boulí .

11) Nyní můžeme lepit. Používám hustší disperzi, jako např. Dispercol, nebo
Duvilax BD20. Řidší lepidla jako třeba Herkules nejsou příliš vhodná. Při natírání podkladu se samozřejmě vyhneme místu, kde se bude pohybovat přestavný pražec. Stejně tak se s výhodou také můžeme vyhnout místům pro hřebíčky. Není tyo nutné, ale je to lepší. Jednak se do těch malinkých dírek lépe trefíte, a jednak po lepení nemusíte hřebíčky rvát ven jako zubař šestku vlevo dole.

Dobrá finta je pokládat výhybku do mírně zavadlého (nikoliv suchého!!!) lepidla a po cca deseti minutách zatížení závaží opět sundat a ještě jednou raději zkontrolovat polohu všch kolejnic i pražců, případně ještě udělat nápravu a pak definitivně zatížit a nechat do druhého dne. Pokud už výhybka drží a nepohybuje se, můžeme vybndat hřebíčky snadno rukou a pak opět zatížit do vyschnutí lepidla.

Pokud vám to připadá příliš složité, tak raději výhybky ze stavebnic s flexibilním podložím nestavějte. Je to přeci jen práce pro pokročilé. Pokud jste to nikdy nedělali, počítejte raději s tím, že první jednu nebo dvě výhybky nejspíše zkazíte. Jako dobrá průprava pro tuto práci slouží perfektní zvládnutí pokládky běžných kolejí, a to jak přímých tak i obloukových, a to s podložím jak pevným, tak i s flexi, které je jako živé. Na kolejivu Tillig Elite se asi nejhůře pokládá oblouková kolej s betonovými pražci, které jsou jen v podobě flexi. Perfektní položení znamená nejen perfektní geometrii (tvar) kolejnic, ale i pečlivé srovnání pražců kolmo ke kolejnicím a jejich stále stejnou vzdálenost. Když bezpečně zvládnete tuto variantu, myslím ,že můžete začít zkoušet stavbu flexi výhybek ze stavebnic.