Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Traťové moduly se souběhem tratí Světlá - Vlkaneč a Světlá - Ledeč

Traťové moduly Tr2-1, Tr2-2, Tr2-3 a Tr2-4 znázorňují souběh hlavní dvoukolejné trati Světlá - Čáslav (původně Vlkaneč) a místní trati Světlá - Ledeč. Obě trati vycházejí ze stanice Světlá a zatímto hlavní trať klesá se sklonem 10 až 17 promile, lokálka naopak stoupá se sklonem 15 až 35 promile. Zatímco na části Tr2-1 (u Světlé) začínají obě trati ve stejné výšce, je na druhém jejím konci, na části Tr2-4 výškový rozdíl obou tratí cca 200 mm. Tímto pojetím se souběhem obou tratí se dosti odchylujeme od modelovosti, ve skutečnosti se obě trati hned ve Světlé rozházejí. Zatímco lokálka do Ledče jde ve směru toku řeky Sázavy od Světlé směrem západním, hlavní trať směrem na Čáslav a Kolín se obloukem obrací na sever a to proti toku říčky Sázavky, která se vlévá do Sázavy právě ve Světlé. My jsme ale z prostorových důvodů museli skutečnost v modelu upravit, a to na souběh obou tratí.

Ze Světlé vycházejí obě trati (lokálka i dvoukolejka) ve stejné výšce. Na traťových dílech Tr2-01 a Tr2-02 lokálka postupně stoupá a dvoukolejka klesá. Na konci dílu Tr2-04 je výškový rozdíl tratí cca 200 mm. Na dílu Tr2-03 obě trati přecházejí přes říčku a silnici. Zatímco dolní trať zmizí v tunelu, lokálka nahoře jde na dílu Tr2-04 obloukem (R=880mm) do Ledče. Na traťovém dílu Tr2-03 najdeme kombinaci skal a řady železničních staveb od opěrných a zárubních zdí, až po dvě mostní stavby, tunelový portál a železniční přejezd.

V listopadu 2010 byly tyto traťové moduly hotové v hrubé stavbě, následovalo přesné spojení na ocelové čepy a vlepená pouzdra, bylo zahloubeno koryto řeky pod úroveň základové desky modulu Tr2-3, a postaveno těleso obou souběžných tratí. Lokálka byla uvedena do provozuschopného stavu koncem roku 2011 a v roce 2015 jsme až na pár detailů (jako přejezdy a řeka) dokončili krajinu. Traťové díly trati Tr2 se od roku 2011 hojně využívají v modelovém provozu mezi stanicemi Světlá a Ledeč.

Na dvoukolejné trati proběhla v roce 2013 pokládka kolejí, později byl dokončen i most přes řeku. Nyní si již hrajeme
s domodelováním detailů, jako zahrádka u strážního domku u závor, apod. Uvedení této části hlavní trati do provozu však nebude možné dříve, než s dokončením částí zhlaví u skupiny staničních kolejí kolem hlavní trati ve stanici Světlá a se zprovozněním stanice Čáslav (původně Vlkaneč).

A.T. - 17.12.2017, revize textu 29.9.2020