Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Traťové moduly hlavní trati Tr01 (Brod - Světlá)

Trať Tr01 Světlá - Brod je dvoukolejná hlavní trať. Traťové díly Tr01-01 až Tr01-08 byly od roku 2011 ve stadiu po dokončení hrubé truhlářské stavby. Tehdy jsem vyrobil tyto díly:
- Tr01-01 - obloukový díl u stanice Brod
- Tr01-02 a Tr01-03 - Dva rovné traťové díly
- Tr01-04 - Obloukový díl mezi Brodem a Světlou
- Tr01-05 - Rovný krátký spojovací díl mezi oblouky
- Tr01-06 - Druhý obloukový díl u Světlé
- Tr01-07 - Rovný krátký díl u žst. Světlá
- Tr01-08 - Rovný krátký díl u žst. Světlá
K těmto dílům jsem z jeklů svařil dvojité nohy. Výše uvedené traťové díly jsem vyráběl a postupně šrouboval dohromady a takto vyměřil a postavil celý základ trati od stanice Světlá až po stanici Brod. Dřevěné kostry těchto traťových dílů od té doby několik let zrály.

Přitom dva díly Tr01-07 a Tr01-08 jsou vlastně součástí žst. Světlá a mají již od roku 2012 položené koleje. Na zbylých dílech jsem začal opět pracovat od ledna 2016. Se Zdeňkem Valterem jsme udělali přesná pouzdra a čepy speciálních délek. Potom jsem postupně udělal přesné svrtání a vlepil přesná pouzdra na spojovací čepy. Koleje jsem položil a zapojil v létě 2016. Potom na tuto část nastoupili hoši z našich kroužků a postupně domodelovávají krajinu, tj. zejména zárubní zdivo, zatravnění, zaštěrkování kolejí.

Ještě zbývá dodělat:
- krajina na dvou rovných traťových dílech
- vjezdová návěstidla do Světlé a Brodu
- ochranné plexisklo na nižší straně proti pádu vozidel
- nátěry svařovaných ocelových noh

Aktualizace: A.T. - 28.12.2017