Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Projekt našeho modelového kolejiště v KŽM

Jedna z prvních věcí po získání nových prostor, kterou jsme začali dělat, bylo projektování klubového kolejiště. Toto základní projektování proběhlo v roce 2008/09 (detaily v roce 2009).

V roce 2020 proběhla přístavba pavilonu A, která měla za následek rozšíření pracovny našeho KŽM. To má zásadní dopad do plánů kolejiště, které můžeme rozšířit. Prodloužíme trati ze Světlé do Ledče a ze Světlé do Čáslavi, které vedou v souběhu. Také budeme moci konečně postavit skrytou stanici Čáslav, která již nebude pod stanicí Ledeč, tak jak bylo původně plánováno z nedostatku prostoru jako nouzové řešení.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Za námět našeho kolejiště jsme si vybrali místní trať (lokálku) Světlá - Kácov (a bylo podrobně popsáno v předchozím samostatném článku). V létě roku 2009 byla zahájena hrubá stavba kolejiště (tj. truhlářská stavba cca 30 rámů), v roce 2010 byla zprovozněna první stanice lokálky (Ledeč) a v roce 2011 byla dokončena hrubá stavba rámů kolejiště a také vráceno zapůjčené malé domácí kolejiště majiteli. V roce 2012 byla dána do provozu stanice Světlá, v letech 2013 až 2016 byla modelována krajina na spojovací trati Světlá - Ledeč, v roce 2016 bylo dokončeny posypy zaštěrkování a nástupišť ve Světlé a konečně v roce 2016 jsme začali s pokládkou kolejí na trati Světlá - Brod a i v samotné stanici Brod.

Další práce postupně pokračují i nadále, viz "Kronika" a tato fotogalerie, oddíl "Stavba kolejiště". V tomto oddíle fotogalerie jsou jednotlivé části kolejiště řazeny podle postupu prací na nich.

Zde následují výkresy a plány našeho kolejiště. Jako první je zde uveden náčrt celkového nového plánu kolejiště z roku 2020 a detailů tratí kolem betonového sloupu u Světlé, podle kterých nové díly kolejiště stavíme.

A.T. 30.6.2012, Poslední revize: 20.9.2020