Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Projekt našeho modelového kolejiště v KŽM

Jedna z prvních věcí po získání nových prostor, kterou jsme začali dělat, bylo projektování klubového kolejiště. Toto základní projektování proběhlo v roce 2008/09 (hlavní část v roce 2009) a bylo zahájeno vlastně již před stěhováním. Za námět našeho kolejiště jsme si vybrali místní trať (lokálku) Světlá - Kácov (a bylo podrobně popsáno v předchozím samostatném článku). V létě roku 2009 byla zahájena hrubá stavba kolejiště (tj. truhlářská stavba cca 30 rámů), v roce 2010 byla zprovozněna první stanice lokálky (Ledeč) a v roce 2011 byla dokončena hrubá stavba rámů kolejiště a také vráceno zapůjčené malé domácí kolejiště majiteli. V roce 2012 byla dána do provozu stanice Světlá, v letech 2013 až 2016 byla modelována krajina na spojovací trati Světlá - Ledeč, v roce 2016 bylo dokončeny posypy zaštěrkování a nástupišť ve Světlé a konečně v roce 2016 jsme začali s pokládkou kolejí na trati Světlá - Brod a i v samotné stanici Brod.
Další práce postupně pokračují i nadále, viz "Kronika" a tato fotogalerie, oddíl "Stavba kolejiště". V tomto oddíle fotogalerie jsou jednotlivé části kolejiště řazeny podle postupu prací na nich.
Zde jsou výkresy a plány, podle kterých nové kolejiště stavíme. Dále bychom sem rádi časem doplnili i několik pohledů na nové kolejiště z různých míst s různou perspektivou pohledu ve fázi dokončování jednotlivých částí modelu...

Poslední revize textu:
A.T. 30.6.2018