Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Kroužky KŽM ve školním roce 2016/2017

Vážení rodiče,
nový školní rok byl již zahájen. Přesto zbývá několik posledních míst v našich kroužcích. V tomto školním roce otevíráme následující čtyři kroužky:
- středa od 14:30 - začátečníci (vedoucí Ing. Aleš Trdý)
- středa od 17:00 - pokročilí (vedoucí Ing. Zdeněk Valter)
- čtvrtek od 14:30 - začátečníci (vedoucí Ing. Aleš Trdý) - otevřeno nově v tomto školním roce
- čtvrtek od 17:00 - pokročilí (vedoucí Ing. Aleš Trdý)

Ve všech čtyřech kroužcích máme velmi podobný program, a to zejména:
seznámení s návěstními předpisy a pravidly provozu, systém označování vozidel, něco i o konstrukci vozidel, modelový provoz s výcvikem strojvedoucích i výpravčích. V modelářské činnosti začínáme cvičnými pracemi, zkušenější mohou pak už dělat i samostatné práce. Nejzkušenější mohou dělat i na našem kolejišti.

Rozdíly v náplni kroužků jsou jen v tom, že v kroužku začátečníků se více věnujeme vysvětlení základních pojmů, nácviku řízení lokomotiv (tj. činností strojvedoucího), seznámení se základy návěstních předpisů, a trochou vlastní modelářské práce, především formou cvičných prací.
V kroužcích pro pokročilé se naopak věnujeme více modelářským pracím (a to cvičných i samostatných prací) než jen modelovému provozu. V modelovém provozu se pak klade důraz na výcvik správné činnosti výpravčích a řízení posunu. Zvládnutí činnosti strojvedoucího je již samozřejmostí.

Samozřejmostí je i individuální přístup vedoucích k jednotlivým žákům, ale upozorňuji, že i to má svoje meze. Přejeme vám všem spokojenost s prací v našem kroužku železničních modelářů.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM

vydáno 13.08.2016, poslední revize 26.10.2016