Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Kde a kdy nás najdete, přihlášky, kontakty

KDE NÁS NAJDETE?
Kroužek železničních modelářů (dále KŽM) najdete v areálu Hobby centrum 4, Praha 4 - Pankrác, Bartákova 1200/4, pavilon A - přízemí.

Příjezd pražskou MHD:
Bus č. 193 - stanice Krčský Hřbitov (v ulici Na Strži) a asi 20 metrů pěšky vpravo.
nebo Metro C, stanice Pankrác nebo Budějovická, od obou cca 8 až 10 minut pěšky.

KDY SE KONAJÍ SCHŮZKY KROUŽKŮ?
Schůzky železničních modelářů se konají jednou týdně ve čtyřech paralelních kroužcích.
Pravidelné schůzky kroužků ve školním roce 2017/18 byly již zahájeny v kalendářním týdnu 38, tj..

VOLNÁ MÍSTA K PŘIHLÁŠENÍ (stav k 31.1.2019):
- St od 14:30 - ZAČÁTEČNÍCI --> OBSAZENO
- St od 17:00 - POKROČILÍ --> 3 místa volná
- Čt od 14:30 - ZAČÁTEČNÍCI --> OBSAZENO
- Čt od 17:30 - POKROČILÍ --> OBSAZENO
Toto je skutečný stav po kontrole počtu docházejících žáků do KŽM a odhlášení nedocházejících žáků.

Přihlašujte se ve vlastním zájmu pokud možno hned v prvním týdnu září, protože později už mohou být místa obsazená.

JAK A KDE SE PŘIHLÁSIT:
1) on-line na webu Hobby centra 4, tj. www.hobbycentrum4.cz
2) nebo přes kancelář Hobby centra 4, pavilon B, 1. patro,
3) nebo telefonicky na čísle +420 241 731 510

Co dělat kdy je v kroužku již obsazeno?
V takovém případě to ještě nemusíte vzdávat! Zkuste se dotázat přímo u vedoucího KŽM (Ing. Aleš Trdý - tel. 731 55 22 66), zda se v některém z kroužků neuvolnilo (nebo neuvolní - např. od pololetí) nějaké místo.
I kdybychom Vám neuměli v tomto školním roce (či v pololetí) vyhovět, Vaše zavolání (raději e-mail na adresu: ales.trdy zavináč volny.cz) poslouží k registraci zájemců a může přispět k tomu, že se v příštím období může podařit případně rozšířit nabídku o další skupinu KŽM v novém termínu. Takto jsme již rozšířili naši činnost z původně jednoho kroužku na současné čtyři paralelní kroužky (pro čtyři různé skupiny žáků).

.
Pravidelné schůzky KŽM probíhají po celý školní rok kromě prázdnin a svátků. Prázdniny držíme v termínech platných pro Prahu 4, což znamená, že jarní prázdniny jsou v týdnu od 5.2. do 11.2.2018. V této době se kroužky nekonají.
Za školní rok bývá 35 až 37 schůzek (podle kalendáře a svátků). Poslední schůzky jsou 13. a 14.června 2017. Případné změny předem ohlásíme.

.
Mimořádné schůzky a akce probíhají vždy po dohodě s rodiči v různých termínech (většinou o víkendech). Jde jen o několik akcí do roka, jako vánoční a velikonoční ježdění a podobné akce u nás v KŽM, může to být i vycházka za nějakou zajímavostí na skutečné železnici. Dále jednou až dvakrát ročně jezdíme podle možností se žáky na provozní setkání českého klubu modulové železnice Zababov, kde je možnost zúčastnit se modelového provozu na velkých modulových kolejištích (obvykle Modletice u Prahy, případně Milevsko, apod.).

Všechny technické a odborné záležitosti o kroužku a nárocích na žáky a jejich výbavu a pod. zjistíte na tomto webu, pod záložkou "Základní informace" (nahoře), ale i v dalších částech tohoto webu, případně přímým dotazem u vedoucích kroužku (kontakty viz viz dále).

KONTAKTY NA VEDOUCÍ:
Kroužek železničních modelářů je odborně veden těmito vedoucími:

Ing. Zdeněk Valter, tel. 733 14 22 25,
denní vedoucí - středa pokročilí,

zaměření: stavba pojezdů trakčních vozidel, DCC (tj. digitalizace řízení lokomotiv), strojní obrábění, modelový provoz, modelování tratí a traťových železničních staveb, modelování krajiny, koordinace spolupráce našeho KŽM a českého klubu mudulové železnice Zababov.

Ing. Aleš Trdý, tel. 731 55 22 66, E-mail: ales.trdy zavináč volny.cz
hlavní vedoucí KŽM,
denní vedoucí - středa začátečníci, čtvrtek začátečníci, čtvrtek pokročilí

řízení a koordinace činností celého KŽM, projektování a stavba kolejiště,
zaměření: projektování a výstavba mechanické části klubového kolejiště KŽM a vybavení KŽM (nábytek), truhlářské práce, projektování a výstavba části elektro, projektování a výstavba zabezpečovacího zařízení provozu stanic a jejich programování, modelový provoz, modelování kolejové části a traťových železničních staveb, modelování krajiny, koordinace spolupráce našeho KŽM s jinými subjekty.