Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

555.0 - Němka

Za druhé světové války potřebovali Němci velké množství lokomotiv pro válečnou dopravu na okupovaných územích. Záměrem bylo zkonstruovat co nejjednodušší lokomotivu s minimálními nároky na údržbu a provoz, ale i s minimální spotřebou materiálu a práce při výrobě. Parametry této nové válečné lokomotivy byly v podstatě shodné s parametry německé lokomotivní řady 50 z roku 1938 (u nás řada 555.1). Tak vznikla válečná lokomotiva řady 52 (u nás později 555.0). Proto dostala řada 52 u nás přezdívku "Němka".

Lokomotivy řady 52 měly uspořádání náprav 1'E, výkon 1200 kW, přetlak páry v kotli 16 barů, přehřívač, 2 válce, na rovině uvezla vlak 635 tun těžký rychlostí 80 km/h. Výroba probíhala v létech 1942 až 1945, ale v některých zemích ještě po válce až cca do roku 1950. Němky u ČSD dojezdily v roce 1972, až po dodávkách modernějších lokomotiv až když byly i na vedlejších tratích vytlačeny českou řadou 556.0. Řada 555.0 byla zrušena v roce 1973.

Vývoj a konstrukce: Oproti řadě 50 se u lokomotivní řady 52 (u nás 555.0) zjednodušila celá řada konstrukčních celků a spotřeba materiálu a práce. To bylo nutné kvůli válečnému nedostatku. Pístové napájecí čerpadlo bylo nahrazeno napáječi, topeniště bylo ocelové, rám lokomotivy byl vypálen autogenem z nosníku a zase svařen bez dalšího opracování, tyčoví rozvodu bylo vyrobeno z nosníků "I", které se svařily s vykovanými ložiskovými oky, na kotli byl jen jeden parní dóm, rámový tendr byl zjednodušen na tendr s konstrukcí podobnou bezrámovému cisternovému vozu, atd. Celkovým výsledkem těchto úsporných opatření byla menší spotřeba oceli (ze 165 tun na 130 tun), i menší množství odpadu při opracování, ještě výrazněji poklesla spotřeba barevných kovů (např. u mědi z 2358 kg na 127 kg), dále klesla výrazně i pracnost (z 20 tisíc hodin na 6 tis. hodin)!

První lokomotivu 52.001 vyrobila firma Borsig v Berlíně v září 1942. Tyto lokomotivy se pak vyráběly v celém Německu. Současně německá okupační správa zavedla výrobu těchto lokomotiv prakticky v celé okupované Evropě. Těchto lokomotiv bylo vyrobeno celkem cca 6700 kusů. Tyto lokomotivy se vyráběly za války také u nás, ve Škodovce v Plzni (tehdy součást německého koncernu Hermann Göring Werke) v počtu 153 kusů.

Po ukončení války se u ČSD dostalo do provozu 185 strojů řady 52 a byly označeny řadou 555.0 ČSD. Poznatky z jejich konstrukce a provozu posloužily později při vývoji a stavbě naší lokomotivní řady 556.0, která měla prakticky stejný pojezd.