Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

524.2 - Pětikolák

Jedná se o zdařilou československou rekonstrukci rakouské sdružené pětispřežní řady 180 (523.0 ČSD) od znamenitého konstruktéra parních lokomotiv Gölsdorfa, viz též popis této řady. Výroba řady 180 probíhala v letech 1901 až 1908 a i přes znamenitý pojezd a výborné trakční vlastnosti velmi brzy morálně zastarale díky tomu, že Gölsdorf nebyl příliš nakloněn použití přehřívače páry. Proto byla tato ještě mladá lokomotivní řada v době vzniku Československa v roce 1918 a převzetí 108 těchto lokomotiv do stavu ČSD již málo hospodárná.

Nově vzniklé ČSD při svém vzniku vytipovaly několik perspektivních lokomotivních řad k rekonstrukci na přehřátou páru s dvojčitým parním strojem. Jednalo se o lokomotivní řady, které byly jinak moderní a současně byly u ČSD v dostatečném počtu, aby se přestavba vyplatila, např. 434.0, 523.0, a další. Jako první rekonstruovaná řada byla právě zde popisovaná řada 523.0 (dříve 180). Projekt rekonstrukce vzniknul v První Českomoravské, kde také přestavěli první tři stroje. Nová lokomotivní řada dostala označení 524.2. Rekonstruované lokomotivy byly typické dvěma parními dómy spojenými trubkou, i když ne všechny lokomotivy nové řady měly tento jinak typický znak. Rekonstruovaná řada 524.2 dosáhla 20% úspory paliva proti původní řadě a výkon řady 524.2 byl 880 kW (zvýšení o cca 110 kW). Na rovině uvezla vlak o hmotnosti 1200 tun rychlostí 50 km/h.

Rekonstrukce zbývajících lokomotiv probíhaly v létech 1925 až 1933 v dílnách ČSD v Nymburce, Plzni a Lounech. Rekonstrukce byla pro ČSD přínosem, stroje se osvědčily v ponejvíce při přetazích nákladních vlaků na sklonově náročných tratích na severu Čech a na těžkém posunu. S větším vyřazováním těchto lokomotiv se začalo až ve druhé polovině šedesátých let a v roce 1972 byly vyřazeny poslední lokomotivy této řady.