Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

26.-27.3.2011 - Workshop na téma "Stavba krajiny s použitím travní foliáže"

Poslední březnový víkend proběhla v přízemí pavilonu A zajímavá akce na téma stavba krajiny. Konkrétně šlo o prezentaci a praktický nácvik u nás relativně nové modelářské technologie zazelenění modelové krajiny s použitím tzv. travní foliáže.

Co to je? Travní foliáž vypadá trochu podobně jako z dřívějších dob dobře známé travní koberečky a podobně se i lepí na podklad. Rozdíl je v tom, že foliáž je vyráběna v mnohem realističtější podobě než jednolité travní koberce a v mnohem větším možství různých odstínů a vzorů. Dále je travní foliáž při lepení mnohem poddajnější a hlavně se aplikuje jiným způsobem než klasické koberce. Foliáž se trhá na menší či větší kousky různých vzorů a odstínů a ty se skládají vedle sebe na podklad, čímž se při troše modelářského citu pro kombinaci barev a typů porostu dá vytvořit modelově velmi věrný obraz vegetačního pokryvu krajiny.

Travní foliáže zahrnují nejen samotnou jednotvárnou trávu, ale i trávu s vyčnívajícími travními drny, kombinaci trávy s drobným kamenivem či prosvítající zeminou, přechod trávy a šterkového posypu kolem kolejového lože apod. Pro plynulé přechody při spojení různých odstínů nalepených kousků foliáže a k zakrytí mezer se používá ještě ručně aplikovaný posyp na bázi krátké statické trávy různých odstínů nebo jejich mixu. Při troše modelářského citu může být výsledný efekt velice pěkný a modelově věrný. Práce s travní foliáží je i překvapivě snadná, problém tedy není ani tak v řemeslné obtížnosti, jako spíše v modelářském a uměleckém citu pro kombinaci barev a typů porostu a také ve správném pochopení zákonitostí růstu reálné vegetace ve skutečné krajině.

Program workshopu zahrnoval krátkou přednášku s důkladným a názorným vysvětlením pracovních postupů, ukázky mázorných pomůcek s hotovými kousky krajiny různých typů, praktickou ukázku pracovního postupu i samostatný praktický nácvik prezentované technologie. Odbornou stránku prezentace i ukázky materiálu včetně jeho zajištění v potřebném množství zajišťoval Dan Buchtela z klubu Zababov. K dispozici byly nejen travní foliáže, ale i modelové křoviny a stromy různých druhů a další materiál.

Workshopu se zúčastnili hosté ze spolupracujícího klubu modulové železnice Zababov i naši mladí železniční modeláři z Hobby centra. Setkání mladých a starších mělo několik pozitivních aspektů. Naši kluci viděli moduly zkušených modelářů s pěkně provedenou krajinou a mohli srovnávat svoji dovednost se staršími kolegy, čímž byla nasazena pomyslná laťka pro dobrou úrověň jejich budoucí práce. Kromě toho mohli vidět mladí také některé velmi zdařilé části modelů krajiny včetně dalších věcí, jako zasazení keřů a stromů do krajiny, provedení kolejové části a její návaznost na krajinu, cesty, budovy, apod. Jsme rádi, že cvičné práce našich mladých modelářů byly ve srovnání se staršími zkušenými kolegy překvapivě na velmi dobré nebo alespoň na ucházející modelářské úrovni, což nás mile potěšilo. Po proběhlých cvišných pracích na téma stavba budov z papíru, které nedávno proběhly úspěšně během schůzek kroužku nám to dává slušnou naději, že snad ty kluky nakonec opravdu něčemu naučíme. Nově nabyté zkušenosti použijí naši kluci při samostatné stavbě dioramat (malých výseků krajiny) a ti nejšikovnější mohou přiložit ruku k dílu i na klubovém kolejišti.

Spolupracující klub Zababov nám tak opět pomohl při šíření modelářského know-how a použití nových technologií mezi generaci mladých železničních modelářů. Děkujeme Hobby centru za poskytnutí prostor pro uspořádání této celkově velmi zdařilé akce.

Průběh setkání jsem fotograficky dokumentoval spolu s dalšími kolegy. Po stažení fotografií na jedno místo a výběru pěkných a věcně čitelných zřetelných fotek doplníme fotogalerii o obrázky z této akce.

Zápis: AT - 28.3.2011