Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

26. a 27.10.2019 - Reportáž - provozní setkání modulové železnice v Modleticích

Ve dnech 25.10. až 29.10.2019 probíhalo v Modleticích provozní setkání spolku Zababov. Setkání se konalo (jako obvykle) v tanečním sále modletického zámku, na kterém jsme se účastnili s chlapci z našeho KŽM. Ti přijeli v sobotu 26.10.2019 a v neděli 27.10.2019, kdy už se jezdilo. Naši kluci tam byli většinou jen na jednodenní návštěvu, odjížděli k večeru. V sobotu dopoledne se sice ještě chvíli dodělávala povelová sběrnice pro digitální systém řízení lokomotiv, ale po jedenácté hodině se pak již jezdilo každý den až do pozdních večerních hodin. Musím zde pochválit zámeckou stravu, kuchyně fungovala pro obědy i večeře, pro ubytované i pro snídaně. V úterý 29.10.2019, poslední den setkání, se jezdilo jen do oběda, a pak jsme začali postupně kolejiště rozebírat a balit. Domů jsme odjížděli v pět hodin odpoledne.

Pro nás jako vedoucí KŽM znamenala naše účast všechno připravit a zabezpečit, a být na setkání od začátku až do konce. Začali jsme ve čtvrtek 24.10.2019 hned ráno, musel jsem připravit a vytisknout seznam materiálu, který povezeme. Na kroužku pokročilých modelářů odpoledne jsme rozebrali a zabalili stanici Ledeč do přepravní bedny, připravili jsme všechny zdroje, kabely, vozidla, náklady do vozů, ovládací panel a další materiál. Kluci mi pomohli všechno naložit do auta a Honza Kaštánek se mnou jel ještě večer do Modletic, aby mi pomohl to tam v pořádku složit. Večer jsme se vrátili domů.

V pátek po obědě jsem se do Modletic vrátil a začali jsme s ostatními účastníky setkání stavět kolejiště z jednotlivých modulů, k večeru jsme byli hotovi, pozdě večer se ještě natáhly telefonní vedení z ústředny do jednotlivých stanic. V sobotu ráno se ještě tahaly kabely pro povelovou sběrnici Loconet a v jedenáct hodin se mohlo začít jezdit. V sobotu a neděli si přijeli zajezdit kluci z našeho KŽM, kteří se osvědčili jako strojvedoucí nebo výpravčí v Ledči. Byli tam naši starší kluci, takže s nimi nebyly žádné potíže. Musím je zde pochválit. Velkou pochvalu si zaslouží také náš asistent Matouš Havel, který pomáhal při stavění i bourání kolejiště a částečně se zúčastnil i na provozu kolejiště. V pondělí se na setkání všeobecně vylidnilo, ale provoz se dal udržet. Chvílemi jsem řídil naši stanici Ledeč, chvíli jsem studoval program na tvorbu grafikonu.

V úterý po obědě jsme začali kolejiště bourat. Nejprve sklidit všechna vozidla, potom vytahat a uklidit do beden všechny kabely, telefonní zvlášť, a Loconet zvlášť. Teprve potom se mohly začít rozebírat moduly, balit do přepravních beden a nakládat do aut. Bylo to sice náročné, ale pěkné setkání.

Píši to tak podrobně, aby bylo nezasvěceným lidem jasné, co to obnáší zorganizovat a uskutečnit jedno menší provozní setkání modulové železnice. Na setkání se organizačně podílel spolek Zababov, KŽM Slivenec, a našeho KŽM z Hobby centra 4 v Praze 4. My jsme se zúčastnili se stanicí Ledeč. Návrh kolejiště předem vyprojektovali kolegové ze spolku Zababov a to z modulů přihlášených k setkání.

Na prvních dvou přiložených obrázcích vidíte celkové pohledy na sestavené kolejiště, na dalších obrázcích jsou detaily jednotlivých stanic a areálů:
- areál Pivovaru (KŽM Slivenec)
- lokomotivní depo (KŽM Slivenec)
- stanice Verneřice (Spolek Zababov, M. Veselý) - přesně podle skutečné předlohy
- stanice Kácov (Spolek Zababov, V. Pevný) - přesně podle skutečné předlohy
- stanice Poříčí (Spolek Zababov, I. Staša) - přesně podle skutečné předlohy
- stanice Ledeč (KŽM Praha 4) - přesně podle skutečné předlohy
- areál Setuza (Spolek Zababov, J. Růžička) - volně podle skutečné předlohy

© A.T. - 10.11.2019