Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

21.12.2013 - Velké vánoční ježdění

Jako v letech minulých tak i letos jsme uskutečnili velké vánoční setkání s provozem klubového kolejiště, a to v sobotu dne 21.12.2013 od 10 do 17 hodin. Jak už napovídá sám název akce, byl hlavním bodem programu provoz klubového kolejiště, kde jsme provozovali různé vlakové soupravy a zajímavá vozidla, včetně několika zapůjčených. Jako obvykle zajišťovali celý provoz kolejiště kluci z našeho KŽM, zejména v roli strojvedoucích a výpravčích.

Setkání bylo určeno především členům KŽM a v omezené míře i veřejnosti. Sešli se žáci z obou našich kroužků (skupina středeční i čtvrteční) a bylo nás celkem 12 žáků, 2 vedoucí, plus hosté, kterých se postupně vystřídalo asi 10. To už bylo docela náročné na kvalitní organizaci a přípravu.

V takovém počtu lidí je už naprosto nezbytná velmi dobrá organizace provozu, jinak by si kluci moc nezajezdili a brzy by vypukla nekázeň. Když se naopak stanoví přísná a rozumná pravidla provozu a dodržují se, zajistí se tím při splnění dalších podmínek i kvalitní provoz, který kluky baví, takže jsou ochotni se pravidlům podřídit a zapojit do hry.

My zatím nejezdíme podle grafikonu. S tím začneme až po zprovoznění dalších kolejí ve Světlé, resp. po zprovoznění dalších částí kolejiště s odstavnými kolejemi. Organizaci provozu jsme vyřešili tak, že jsme nechali nabídku osobních vlaků mezi stanicemi plně na výpravčích (žáci), zatímco veškerý nákladní provoz řídili nově zřízení dispečeři nákladní dopravy (také žáci), kteří podle aktuální situace sepisovali přepravu komodit přiřazenou ke konkrétním vozům ve stanicích a ty pak sepisovali do vlaků. Podle těchto podkladů už výpravčí spolu se strojvedoucími (také žáci) celkem snadno řídili posun ve stanicích a řadili nákladní vlaky. Měli jsme v provozu k dispozici asi 8 lokomotiv, 3 soupravy osobních vozů a dostatečnou zásobu různých nákladních vozů. Tento způsob řízení provozu se celkem osvědčil, nemuseli jsme řešit různé zbytečné dohady a doprava celkem dobře fungovala. Provoz běžel ve dvou směnách od 10 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin. Na těchto směnách se vystřídaly dvě skupiny žáků sestavené podle jejich časových možností projednaných předem s rodiči.

My jako vedoucí jsme se starali především o to, aby vše fungovalo jak má. Zprovoznili jsme nová vozidla (páru 555.0 a diesel T478.1 - obě se zvukem, a také vozy Bai), tj. osadili a zprovoznili dekodéry a dále také osadili jednotná třmenová spřáhla Fleischmann, která používáme kvůli spolehlivosti. Před zahájením provozu jsme samozřejmě provedli úklid, vyčištění kolejí a dále jsme prováděli potřebnou údržbu vozidel. Pochopitelně bylo nutné tu a tam dělat arbitry různých drobných sporů, většinou o to, kdo pojede s jakou mašinou. Přesto ale musím konstatovat, že mě průběh provozu příjemně překvapil, protože vše celkem dobře fungovalo, zejména dopoledne. Bylo vidět, že kromě celkové organizace hodně záleží na schopnostech výpravčích, což jsou většinou starší žáci. V tomto ohledu příjemně překvapil i Jakub Hlaváč , který jako mladší žák začíná zvládat roli výpravčího docela dobře. Dále Michal Záhora se dobře popral s novou funkcí dispečera nákladní dopravy. Samozřejmě velké břímě všech běžných povinností bylo na všech účastnících provozu, zejména na starších žácích a na nás vedoucích.

Myslím si, že můžu mluvit za kluky, když řeknu, že se setkání vydařilo, že jsme si to všichni užili a že se těšíme na další podobné setkání.

A.T. - 21.12.2013