Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

21.11.2010 - Podzimní tvořivá dílna

Tradiční akce Hobby centra byla současně i dnem otevřených dveří našeho KŽM. Přivítali jsme všechny návštěvníky i zájemce o práci v našem KŽM.

Děti si mohly zajezdit na nově budovaném kolejišti, samozřejmě v rozsahu již zprovozněných částí. Ovládání lokomotiv je u nás standardně digitální, a každá lokomotiva má svůj na pevno přidělený ovladač a má tak svého strojvedoucího. Takže si děti (i ve větším počtu) mohly zajezdit, samozřejmě tak, aby nedošlo ke kolizím. Je to jako na skutečné dráze: strojvedoucí ručí za svůj stroj.

Kromě již zprovozněných částí kolejiště bylo k vidění i celé rozestavěné klubové kolejiště, plány jeho výstavby, dále cvičné i samostatné práce našich modelářů, vybavení KŽM atd.

Při této akci nebyl nával, a tak jsme se mohli každému návštěvníkovi dostatečně věnovat. Děti si mohly zajezdit s našimi modely, dospělí samozřejmě taky, a navíc dostali (v případě zájmu) podrobný odborný výklad.

AT - 2.12.2010