Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

2017 - Stavba pozadí za stanici Ledeč, nového pracovního stolu a nových botníků do předsíně

Letos v létě jsem dělal opět věci, které se nehodilo dělat během školního roku. Tři z nich spadají do kategorie vybavení našeho kroužku nábytkem.

První věcí, kterou jsem dělal byl stůl do předsíně. Historie získávání a výroby stolů v našem KŽM je trochu složitější, ocelové rámy pod desky dvou stolů jsem dělal již asi před 8 léty. Jak to bylo dál?

Jak běžel čas, odsunuli jsme ty nově vyrobené stoly na dočasné uložení, protože do pracovny KŽM se po stavbě prvních několika dílů nového velkého kolejiště prostě nevešly. Odšroubovali jsme jim nohy a uložili jsme je nastojato. Kromě toho jsme zdědili dva starší laboratorní stoly po kroužku elektroniky. Jeden jsme měli s velkou deskou v naší pracovně, a druhý byl v předsíni. Na tom stole v naší pracovně jsem postavil všech 32 rámů našeho kolejiště. Dodnes má desku z obyčejné levné dřevotřísky s vyvrtanými otvory pro připevnění úhelníků pro stavbu rámů kolejiště. Druhý stůl byl v předsíni jako pomocné pracoviště pro případ potřeby. Potom jsme v roce 2016/17 otevřeli čtvrtý kroužek (železničního modelářství), všechny kroužky se naplnily a bylo již nezbytně nutné řešit dostatečnou pracovní plochu v naší pracovně. Proto jsem jeden ze zděděných laboratorních stolů vybavil novou pracovní deskou a dal jej do pracovny. Kromě toho jsem tam přidal ještě jeden starší (nám darovaný) kancelářský stůl coby katedru pro vedoucí. Ale chyběl nám stůl v předsíni. Proto jsem nechal zkrátit
délku ocelových rámů (řezání a svařování) u těch dosud odložených stolů a přivařit pevné nohy, což celou konstrukci výrazně zpevnilo a stoly stojí stabilně. Novou konstrukci jsem natřel a nastříkal. Na ni jsme koupil novou desku z bukové spárovky a připevnil ji.

Když přemýšlím, proč se tolik rozepisuji o našich pracovních stolech, tak asi proto, že jsem je vyrobil a na nich pracoval a vyrobil rámy na celé kolejiště, a dále na nich pracují žáci - členové našich čtyřech kroužků. Ty stoly jsou pro mě určitým symbolem naší práce.

Další prací na nábytku, kterou jsem letos dělal začátkem léta bylo nové pozadí za stanici Ledeč. Tam byly dosud stojiny držící horní patro nábytku a za nimi stěna. Na stojiny jsem namontoval dvě velké desky z bílého lamina tloušťky 12 mm. Na toto pozadí se budou moci dát nástěnky s instrukcemi pro jízdu, nebo obrázky, či velkoplošná fotografie s pozadím. O tom se ještě rozhodneme.

Ještě na samém konci léta jsem dělal poslední kusy nábytku, a to botníky do předsíně. Jsou to dvě otevřené skříňky umístěné pod věšáky v předsíni. V nich jsou police určené pro odložení a úschovu obuvi na přezutí do našich kroužků. Je tomu tak proto, že jsme se konečně také rozhodli, že se hoši musejí do kroužků železničního modelářství přezouvat. Od zavedení přezouvání se podstatně snížila prašnost v naší pracovně a prodloužila perioda čištění kolejiště. S tím samozřejmě souvisí i dokončení výstavby rámů pro kolejiště a přesun špinavých prací do předsíně. Samotný návrh a výroba botníků byly obtížné více méně jako ostatní nábytek a skříňky, které jsem pro KŽM postupně vyrobil, viz předchozí záznamy.

Fotografie dokumentující tyto nové části naší nábytkové výbavy jsou připojeny.