Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

2008 - Stěhování do nové pracovny KŽM

V dubnu 2008 jsme dostali přidělenu novou místnost jako pracovnu KŽM. Rozměry jsou cca 6 x 6 metrů. O prázdninách v témže roce jsme provedli stěhování z místnosti přidělené nám při mém příchodu do DDM.

Několik fotografií dokumentuje stěhování.