Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

17.6.2017 - Poslední ježdění ve školním roce 2016/2017 v Hobby centru 4

V plánovaném termínu v sobotu 17.6.2017 od 10 do 17 hodin se uskutečnilo provozní setkání s provozem modelového kolejiště. Program byl (po nezbytném vysvětlení podmínek provozu) věnován ježdění. V provozu byly zapůjčené parní lokomotivy, a tak jsme jezdili modelovou epochu III. Tomu odpovídala i skladba vozů.

Program byl rozdělen do dvou skupin, dopolední a odpolední. Akce byla určena přednostně pro žáky našeho KŽM, ale zájemci o návštěvu zvenčí se na naše setkání dostali.

Letos byla nově v provozu žst. Ledeč s dokončenou rampou a se staniční budovou podle skutečné předlohy. V žst. Světlá bylo již dokončeno zaštěrkování kolejí, dále byla v provozu trať Světlá-Brod už také dosti pokročile vymodelovaná.

Přiložené obrázky byly pořízeny během krátkého časového momentu, proto tam není zase až tak mnoho z našeho provozu. Přesto zachycují parní provoz, uspořádání kolejiště, i stupeň dokončenosti (nebo chcete-li rozpracovanosti) jednotlivých jeho částí.

A.T. - 1.7.2017