Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

17.12.2016 - Reportáž - Velké provozní předvánoční setkání v Hobby centru 4

I letos proběhlo velké předvánoční setkání s modelovým provozem našeho modelového kolejiště s přednostním zaměřením na setkání chlapců z našich kroužků železničního modelářství v Hobby centru 4. Jak to vše probíhalo? Čtěte dál...

Co bylo letos nového
Novinkou bylo, že jsme již udělali definitivní elektroinstalaci na většině dílů trati Tr01 - Světlá Brod, takže jsme už mohli simulovat provoz do Brodu. Měli jsme již v provozu 5 traťových dílů ze sedmi. A další díly budou následovat v lednu 2017. Funkčně (co do sjízdnosti) jsou již od jara 2016 hotové všechny díly ze Světlé až po první dva díly stanice Brod. Po novém roce bude potřeba na nich dodělat elektroinstalaci, dále pokračovat v pokládce kolejí ve stanici Brod a samozřejmě také tyto traťové díly průběžně domodelovat, což se již postupně děje.
Uvedené nové uspořádání kolejiště mělo samozřejmě dopad do dopravy, protože pro simulaci stanice Brod jsme používali jednak traťových kolejí, ale také jsme pro odstavování osobních souprav a nákladních vozů používali kolejiště depa u Světlé. Tím pochopitelně provoz ve Světlé dosti zhoustnul a opět se o něco přiblížil cílovému stavu.

Program
Předně musím konstatovat, že naše prostory jsou dosti omezené. Přesto jsme letos přivítali zatím rekordní počet hostů - celkem nás bylo 38 (včetně 18 kluků z našeho KŽM a nás dvou vedoucích). Takže jsme přivítali 20 hostů zvenku!! Proto bylo nutné z provozních i prostorových důvodů modelový provoz rozdělit do dvou skupin (první skupina 10 až 13 hodin, druhá 14 až 17 hodin).
Na programu byly jízdy řízené dispečerem provozu, podle grafikonu jsme zatím nejezdili. Nakonec jsme byli rádi, že jsme vůbec zvládli novou dopravní zátěž. V provozu bylo celkem 10 lokomotiv. V ranní skupině, kde bylo více lidí, se uplatnil dispečer nákladního provozu. Myslím si, že se klukům nové ježdění líbilo, a že v takovém provozu budeme při příští podobné akci pokračovat. Myslím si také, že se už všichni těšíme na zprovoznění stanice Brod a spojující trati. Pak se samozřejmě uplatní i grafikon a hodiny modelového času.

Zkušenosti v provozu
Za prvé se ukázalo, že kluci zvládli provoz lépe než jsme očekávali. I když to v první skupině z počátku trochu vázlo, pak se kluci rozjezdili a vlaky se střídaly docela rychle. Zdržoval to jedině posun v Ledči (kterou řídili převážně mladí) a dále zpočátku odjezd vlakových lokomotiv z trati po změně směru vlaků. Ale to se dalo očekávat. V této podobě jsme kolejiště provozovali poprvé.

Další věc, kterou jsme samozřejmě mohli také očekávat, bylo velké zatížení boosteru ve Světlé. Celkem jsme měli v provozu 10 až 12 lokomotiv a tak se někdy stalo, že se jich shromáždilo více na jednom boosteru ve Světlé. To sice celkem spolehlivě fungovalo, ale po jakémkoliv nahodilém zkratu (například při říznutí výhybky) nastal stav, po kterém se booster po odstranění zkratu již nechtěl znovu nastartovat. Nepomohlo ani vypnutí zvuku lokomotiv. Proto co nejdříve budeme muset stanici Světlá vybavit plánovaným cílovým počtem celkem čtyř boosterů (tři pro stanici a jeden pro lokomotivní depo). Jako booster používáme celkem levný booster SPAX se zkratovou resp. nadproudovou signalizací (s maximálním proudem 2,5A).

Setkání takového rozsahu jsme zvládli připravit a zorganizovat především díky naší soustavné několikaleté práci, ale také (a to bych zde rád zdůraznil) s nezištnou pomocí Vildy Pevného z klubu Zababov, který nám zapůjčil několik držáků ovladačů (tzv. fredodržek) a tři potřebné LN boxy. A za to mu mnohokráte děkujeme.

Připojené fotografie dokládají jak to všechno bylo a hlavně provoz na našem kolejišti.

Aleš Trdý - vedoucí KŽM
A.T. - 18.12.2016