Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

17.06.2017 - velké provozní setkání před koncem školního roku

Hobby centrum 4 a náš KŽM pořádá setkání s provozem modelového kolejiště, v plánovaném termínu v sobotu 17.6.2017 od 10 do 17 hodin.

Program:
10 - 13 hodin - provoz kolejiště - 1. skupina žáků
13 - 14 hodin - přestávka na oběd
14 - 17 hodin - provoz kolejiště - 2. skupina žáků

PŘEZUTÍ S SEBOU JE NUTNÉ!!!

Místo konání: Hobby centrum 4, Bartákova 37/1200, Praha 4, Pavilon A - přízemí, železniční modeláři

Spojení MHD: Metro C, Pankrác, Budějovická, nebo bus 193, stanice Krčský Hřbitov

Akce je určena přednostně pro žáky našeho KŽM. Přihlášky písemně na e-mail: ales.trdy@volny.cz,

Účast veřejnosti je v omezeném rozsahu také možná, ale je nutné se nejprve telefonicky přihlásit. Tel.: 731 55 22 66
Vaši přihlášku podle možností kapacity našeho prostoru potvrdíme. Velikost našich prostorů je totiž omezená.

Letos bude nově v provozu žst. Ledeč s dokončenou rampou a se staniční budovou podle skutečné předlohy. V žst. Světlá bude dokončeno zaštěrkování kolejí, dále bude v provozu trať Světlá-Brod už také dosti pokročile vymodelovaná.

Připojená fotografie nákladního vlaku nad tunelem zobrazuje část našeho postupně budovaného kolejiště.
A.T. - 18.05.2017

...