Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

16.12.2017 - Reportáž - Vánoční provozní setkání v Hobby centru 4

I letos proběhlo již tradiční velké předvánoční setkání s modelovým provozem našeho modelového kolejiště s přednostním zaměřením na setkání chlapců z našich kroužků železničního modelářství v Hobby centru 4. Jak to vše probíhalo? Klepnutím na nadpis článku čtěte dále...

V plánovaném termínu v sobotu 16.12.2017 od 10 do 17 hodin se uskutečnilo provozní setkání s provozem modelového kolejiště. V provozu nebyly od posledního setkání nové stanice ani traťové díly. Ty stávající byly ale opět trochu více domodelované.

Co bylo nového? Provozovaná část trati z Brodu do Světlé byla již kompletně vymodelovaná, včetně opěrného zdiva, zaštěrkování kolejí a zatravnění (směrem do Brodu chybí domodelovat již jen dva rovné traťové díly a vjezdový úsek). Dále bylo kompletně zaštěrkováno zhlaví lokomotivního depo. Ovládání výhybek depa bylo připojeno kabelem z pultu levého zhlaví ve Světlé. Na trati ze Světlé do Ledče bylo dokončeno okolí vjezdového návěstidla do Světlé, včetně říms na zdech, skal, zaštěrkování a zatravnění. V současné době začínáme pracovat na dokončení stanice Brod, tj. na její elektrické části a také na posílení napájení kolejových obvodů ve stanici Světlá.

Program setkání byl rozdělen do dvou skupin, dopolední (10 až 13 hodin) a odpolední (13 až 17 hodin). Akce byla určena přednostně pro žáky našeho KŽM, ale byli vítání i další návštěvníci, zejména rodiče našich žáků, takže chvílemi bylo dost nabito.

Čas setkání byl (samozřejmě po nezbytném vysvětlení podmínek provozu) věnován převážně ježdění. V provozu byly opět zapůjčené parní lokomotivy, ale v provozu byly i naše dieselové, takž jsme jezdili mix modelových epoch III a IV, čemuž odpovídala i skladba vozů.

I když pro nás vedoucí bylo setkání maratónem stavění kolejiště, jeho čištění a přípravy k provozu, dále přípravy a údržby vozidel, a samozřejmě i organizaci provozu a přeprav nákladů, a v neposlední řadě i následného bourání kolejiště a úklidu, tak jsme rádi, že jsme mohli poskytnout našim svěřencům pohled na železnici alespoň prostřednictvím modelu. Věřím, že tato veskrze kolektivní hra na skutečnou železnici, na její výpravčí, strojvedoucí, organizaci provozu, atd. má pro žáky velký výchovný smysl.

Během setkání jsem se musel věnovat především organizaci provozu, což obnášelo tu a tam zasáhnout do provozu i přímo jako výpravčí. Proto jsem se nemohl příliš věnovat fotografování, takže jsem docela uvítal, že fotil i pan Pavlát. Jeho a moje snímky jsou přiloženy k této reportáži. Zachycují jednak celkovou atmosféru setkání, ale i detaily provozu.

Aleš Trdý - 17.12.2017