Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

16.-19.06.2011 Velké setkání k 10. výročí vzniku klubu Zababov

Při příležitosti 10. výročí od svého vzniku uspořádal Klub modulové železnice Zababov ve dnech 16.06 až 19.06.2011 velké setkání s provozem modulové železnice.

Setkání se konalo ve sportovní hale v Milevsku. Náš KŽM se této akce zúčastnil také. Na toto setkání jsme dovezli náš model stanice Ledeč. Vedoucí KŽM byli na setkání přítomni po celou dobu akce včetně stvění a bourání kolejiště. Členové našeho KŽM (žáci) byli přítomni v sobotu. Setkání trvalo do neděle. Jak vše probíhalo?

Ve středu odpoledne jsme zahájili balení všeho materiálu dle předem vypracovaného seznamu. Týž den večer jsme vše naložili do auta (plně naložená kombík) a odvezli do Milevska na místo setkání. Ještě večer jsme všechen materiál nanosili do haly. Na čtvrtek a pátek jsme si vzali dovolenou. Ve čtvrtek hned od rána jsme začali stavět moduly na nohy a spojovali je mechanicky do předem navrženého layoutu (uspořádání) tak, aby vlaky mohly spolehlivě přejíždět z modulu na modul. Po dokončení mechanického spojení modulů se provádělo elektrické propojení modulů (tj. napájení kolejí), natažení kabeláže a zásuvek pro připojení ovladačů a povelování lokomotiv (sběrnice Loconet), dále natažení kabeláže pro telefonii a hodiny modelového času. Zprovoznění velkého kolejiště z modulů různých autorů (majitelů) trvalo až do odpoledne (tj. asi 8 hodin). Souběžně s naší modelovou velikostí (H0) se stavěly další dva menší layouty v modelových velikostech TT a N. Všechny tři layouty téměř zcela zaplnily celou plochu sportovní haly (cca 1000 m2). Modelový provoz podle jízdního řádu byl zahájen v pátek ráno a jezdilo se až do neděle, kdy se po obědě začalo se stahováním a úklidem vozidel, bouráním layoutu, balením, nakládáním a odvozem modulů a všeho dalšího materiálu domů. My jsme dorazili do Hobby centra v neděli večer a úspěšně složili všechen materiál (jedno zcela nacpané auto kombi) do pracovny KŽM. Nic se neztratilo, nic se nezničilo ani nepoškodilo. Ufff...

Provozu modelové železnice se zúčastnili i vybraní členové (žáci) z našeho KŽM. Výběr spočíval v podstatě jen v dohodě s rodiči, kteří mohli tomuto výletu věnovat kus víkendu a pro své syny zajistit dopravu na setkání a zpět. Při výběru se musela zohlednit i tělesná výška kluků, protože koleje leží při provozu 130 cm nad podlahou. Ti dva nebo tři nejmenší kluci, kteří letos nejeli, budou přístí rok už větší a proto věřím, že si přístích setkání už plně užijí. Jinak to letos vyšlo tak, že kdo se s rodiči přihlásil, tak na setkání mohl jet. Celkem se setkání zúčastnilo 9 našich kluků. Kluci z našeho KŽM se setkání zúčastnili v sobotu 18.06. a do provozu modulové železnice se začlenili jako strojvedoucí.

S ohledem na to, že máme s klubem Zababov více méně stejné technické normy, a stejný systém ovládání lokomotiv a také s ohledem na systematický nácvik modelového provozu v našem KŽM, neměli naši kluci s provozem na setkání dospělých žádné obtíže. Jediná věc, kterou naši kluci dosud předem netrénovali, je vedení nákladních manipulačních vlaků, které v každé stanici zastavují, posunují a odpojují některé vozy a připojují jiné na další cestu. Kromě dovedností a znalostí strojvedoucího je totiž potřeba pochopit a zvládnout i systém vozových karet a nákladových listů a celý ten úřad zvládnout. To ostatně dělá potíže i některým dospělým. Tam, kde na naše kluky vyšel v turnusu strojvedoucích manipulační vlak, jsme to řešili tak, že jsme jim pomohli jako vlakvedoucí nebo vedoucí posunu. Jinak pomoc nepotřebovali.

Jsme tedy velmi rádi, že se naši kluci mohli zúčastnit setkání dospělých a na vlastní oči vidět a zažít provoz velkého kolejiště sestaveného z modulů. Stejně tak jsme rádi, že naši kluci byli schopni držet s dospělými krok, že zvládali jízdu podle sešitových jízdních řádů, že nijak nebrzdili provoz a že jsme vůbec nemuseli řešit kázeňské přestupky. Celkově bych proto hodnotil naši úsast na setkání jako úspěšnou, naše klubová stanice Ledeč fungovala bez problémů a kluci z našeho KŽM se jako strojvedoucí osvědčili. Stejně tak bych jako vydařené hodnotil i setkání klubu Zababov, ke kterému jsme my svým nezanedbatelným dílem mohli přispět.