Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

16.-18.04.2010 - Setkání s moduly Zababov - Milevsko

Jako každý rok, tak i letos se v Milevsku ve dnech 16. až 18. dubna konalo provozní setkání klubu modulové železnice Zababov. Náš KŽM k tomuto setkání přispěl nejen účastí našich mladých modelářů, ale i účastí nově postaveného modelu železniční stanice Ledeč nad Sázavou, který je rozměrově koncipován téměř přesně podle skutečnosti. Chcete-li si projít reportáž a obrázky z tohoto zajímavého setkání, čtěte dále.

Setkání proběhlo tradičně v Kulturním domě Milevsko, kde byl k dispozici poměrně velký layout modulů, takže se pro toto provozní setkání využili všechny čtyři sály kulturního domu. Nosným tématem setkání byl provoz na vedlejších a lokálních tratích. V hlavním sále byla velká stanice Stará Paka (přes 10 metrů dlouhá), ze které se trati větvily na čtyři směry.

Jedna z tratí byla v hlavním sále (přes Bechyni do Sudoměřic), ostatní trati vedly dveřmi do dalších sálů. Jedna přes vlečkový areál Milevsko vlečky do koncové skryté stanice Polipsy s připojeným lokomotivním depem, které byly umístěny v severovýchodním sále. Další dvě větve vedly souběhem tratí (dvoukolejka) přes vlečkový areál Setuza, který byl také v hlavním sále bezprostředně u Staré Paky. Za Setuzou prošla "dvoukolejka" dveřmi a v rozbočení Trenclov se větvila do dalších dvou směrů. Do jihovýchodního sálu vedla trať do překladiště Beroun, kde končila normálněrozchodná trať a začínala úzkorozchodná. Celý jihovýchodní sál byl věnován úzkorochodné trati, která se klikatila přes Libušín a Střížkovice až do koncové stanice Kamenice.
Druhá větev z vlečkového areálu Setuza vycházela do středního (východního) sálu, kde vedla přes vlečkový areál dolu Hrabová do koncové stanice Ledeč.

Celé setkání bylo dobře zorganizované, vše fungovalo, jak má, stavba kolejiště proběhla bez vážnějších problémů, a v pátek v poledne se začalo jezdit. Výborně byl udělaný i layout kolejiště, který citlivě respektoval návaznosti krajiny na modulech. Technický návrh layoutu dělal jeden z vedoucích našeho KŽM, Vítek Kozohorský.

Zastavme se trochu podrobněji u naší žst. Ledeč. Jde o náš zbrusu nový model uvedené stanice, postavený v KŽM v Hobby centru 4 v Praze na Pankráci. Zatím je na modelu hotova jen jeho základní část (tj. přesně s čepované rámy se základní kolejovou plání, položené koleje a výhybky, elektrické zapojení kolejových okruhů, elektronika ovládání výhybek, provizorní ovládací pult, propojovací kabeláž kolejiště a pultu, a dále napájecí zdroje pro trakci i ovládání příslušenství). Všechny povrchové detaily modelu jako zaštěrkování, tráva, keře, stromy, budouvy, cesty, lampy, návěstidla a další detaily zatím na modelu nejsou a budou se teprve budovat.

Přesto byl model plně funkční a setkání nám to jen potvrdilo. Model stanice jsme v Hobby centru ještě před setkáním důkladně testovali elektricky i mechanicky včetně kontroly sjízdnosti kolejí. Během setkání se potvrdilo, že novostavba žst. Ledeč je plně funkční po stránce sjízdnosti všech kolejí i výhybek, že přestavníky výhybek bezchybně fungují, a stejně tak i elektronika výhybek a provizorní ovládací pult. To považujeme za velký dílčí úspěch naší práce. Po dobu setkání bylo použito provizorní vjezdové návěstidlo, které sice mělo hodně daleko do patřičného modelového vzhledu, ale zato bylo plně funkční a bezchybně návěstilo správné návěsti ČSD. Připojení na layout Zababov bylo zatím také provizorní, ale připojovací "žolík" (krátký připojovací modul mezi rozhraními KŽM a Zababov) je už ve výstavbě. Můžeme tedy konstatovat, že naše usilovná práce na stavbě stanice Ledeč se zúročila v podobě bezchybného provozu během celého náročného setkání klubu modulové železnice Zababov.

Další radost máme i z toho, že setkání klubu Zababov se zúčastnili naši mladí modeláři z Hobby centra. Náš KŽM reprezentovali: Matouš Havel, Bohumil Daníček, Jakub Lachout a Jan Kaštánek. I když měli kluci chvílemi oči navrch hlavy, protože to bylo většinou jejich první setkání s klubem Zababov, kde se jezdí podle grafikonu, a ve stanicích slouží výpravčí jako na skutečné železnici, zvládali to naši modeláři většinou dobře.

Bez problémů zvládali obsluhu lokomotiv jako strojvedoucí, celkem dobře všichni zvládali i obsluhu naší malé stanice jako výpravčí, jen občas trochu drhla plynulost telefonování mezi stanicemi. Potíže trochu dělalo zvládnout papírování s vozovými kartami a nákladovými listy u manipulačních vlaků. Ale to dělá potíže i některým dospělým. Proto jsme kluky zatím netrápili se zvládáním provozu manipulačních vlaků. To s nimi zatím netrénujeme ani u nás "doma" v KŽM v Hobby centru.

Je to jedna z řady věcí, ke kterým se musíme teprve postupně dopracovat, až přibudou další stanice, začne se jezdit podle grafikonu, zavedeme vozové karty nákladních vozů, a budeme přepravovat modely skutečných nákladů. Je tedy dobré, že vybudováním stanic naše práce (a současně i zábava) ještě zdaleka nekončí a že máme perspektivu na další rozvoj, včetně mnoha dalších možností práce i hry s našimi malými modeláři v KŽM.