Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

12/2020 - Otevření kroužků pro žáky

Jak jistě všichni víte, od 9. a 10.12.2020 jsme opět otevřeli všechny 4 kroužky KŽM. Nebudu psát "po coronaviru", protože by to, bohužel, nebyla pravda. Byl jsem příjemně překvapen, že na prvních schůzkách jsme se sešli v téměř plném počtu. Seznámili jsme naše žáky se stavem prací na rozšíření našeho kolejiště. Od příští schůzky plánujeme postupné uvádění kolejiště opět do provozu.

Provozní setkání, které je obvykle před vánoci, plánujeme na leden 2021, pokud to pandemie dovolí.

Nyní k činnostem, které v tomto roce proběhly. Po letním rozšíření naší pracovny na dvojnásobnou plochu jsme museli zareagovat rozšířením našeho kolejiště. To jsme nejen chtěli, ale opravdu i museli, protože část kolejiště byla umístěna u stěny, která byla během přístavby vybourána. Na původním místě u vybourané zdi již tato část kolejiště stát nemohla, protože by bránila průchodu.

Rozšířená pracovna KŽM po stavbě nám byla předána k 31.7.2020 a hned 1.8.2020 jsme zahájili naše práce. Ty jsou podrobně popsány v předcházejících záznamech naší webové kroniky i s doprovodnými fotografiemi. V tomto článku následuje výčet našch činností od 1.8. do 15.12.2020.

Pokud chcete číst dál, klikněte na nadpis článku.

Od května do července 2020 probíhala přístavba pavilonu A, která nám přinesla rozšíření pracovny KŽM. Podrobnosti ke stavbě najdete v naší letošní webové kronice včetně fotografií.

My (vedoucí KŽM) jsme od srpna do prosince 2020 stihli udělat následující práce:
- projekt nového kolejiště (v předstihu před stavbou)
- vyklizení a opětné nastěhování částí kolejiště a našich věcí zpět
- generální úklid po dokončení stavby, zejména od prachu
- stavba nového nábytku (celkem 5 skříněk a rozšíření regálu)
- stavba tří nových základních rámů pro nové díly kolejiště Sve-04, Tr2-00, Tr2-01
- výroba ocelových pouzder a čepů pro přesné spojení jednotlivých dílů kolejiště
- spasování navazujících dílů, navrtání otvorů a vlepení ocelových pouzder pro spojovací čepy
- výroba traťových těles (podklad pro pokládku kolejí)
- pokládka kolejí v přesní geometrické poloze
- zapojení kolejových obvodů nově položených kolejí s přípravou pro detekci obsazení
- předrátování stávajícího dílu Sve-05 s rozdělením jednotlivých kolejových obvodů pro detekci obsazení
- natažení nové kabeláže DCC a povelové sběrnice pro centrálu
- označení kabelů visačkami s délkou kabelů (pro případ demontáže kolejiště)
- oživení nových boosterů SPAX, které jsme vyráběli na jaře
- provedení potřebných změn v zapojení kolejových obvodů žst. Světlá

Výše uvedené činnosti jsou zdokumentovány zde na webu v naší letošní kronice. Kromě nás vedoucích se na nich podíleli zejména Václav Kubát (můj dávný přítel ze studií, výroba přesných pouzder a čepů pro spojování dílů kolejiště, svaření rámů regálů), Bohouš Daníček (člen KŽM, pomoc s výrobou mostu na lokálce, pomoc se stěhováním a úklidem).

Prováděné změny v elektrickém zapojení stanice Světlá zahrnují:
- předrátování pro napájení stanice a depa z celkem pěti samostatných zdrojů SPAX
- výroba boosterů SPAX pro napájení trakčním napětím DCC
- při předrátování provést přípravu pro detekci obsazení staničních kolejí

Tyto změny v zapojení stanice Světlá byly plánovány během roku 2019, tedy dávno před zahájením přístavby, ale nyní se musejí v plném rozsahu provést, jinak bychom se k nim museli později vracet a to by byla dvojí práce. K dokončení těchto změn nyní chybí již "jen" předrátovat tři díly stanice Světlá (Sve-01, Sve-02, Sve-03) a dokončit zapojení zdrojové části s transformátory a boostery. Na dílech Sve-04, Sve-05, Tr2-00, Tr2-01 jsou již tyto práce hotové.

Z výše uvedných důvodů plánujeme obvyklé vánoční provozní setkání uskutečnit v lednu 2021, pokud nám to dovolí situace ohledně pandemie Covid19.

Pěkné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021 vám přejí vedoucí KŽM

Aleš Trdý a Zdeněk Valter

©A.T.; Článek vložen: 12.12.2020; poslední revize textu a fotografií 28.12.2020