Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

12/2010 - Co nového v prosinci

Jak jsme již uvedli i vysvětlili v minulém zápisu kroniky, využili jsme nabídnutou možnost a požádali o přidělení dotace na vybavení KŽM nábytkem. Po zkušenosti s přídělem peněz na materiál pro KŽM jsme moc nevěřili, že naše žádost bude úspěšná. Proto jsme byli příjemně překvapeni, že během pár týdnů (vlastně spíše dnů) jsme byli informováni, že potřebné peníze nám byly přiděleny. I když bychom mnohem raději viděli peníze na modelové kolejivo a lokomotivy, což budeme obojí v příštím roce naléhavě potřebovat, uvítali jsme samozřejmě i možnost dovybavit náš KŽM nábytkem. Stejně bychom to museli dřívě či později také řešit.

A tak můžeme pořídit následující vybavení:
- věšáková stěna mimo místnost KŽM (společná i pro jiné kroužky)
- úložné skříňky s velkou vitrinou pro propagaci práce našeho KŽM
- skříňka pod ovládací panel stanice Světlá
- výsuvný šuplík pro ovládací panel stanice Ledeč
- dovybavení stávajících skříněk šuplíky a policemi apod.
Pro nás to samozřejmě znamená vše pořádně změřit, vyprojektovat, zadat řezání materiálu a výrobu skříněk a připravit se na montáž věcí, které se budou montovat na místě. Sice nás to na celý prosinec a leden zbrzdí a odvede od stavby kolejiště, ale nevyužít této příležitosti, která nám spadla do klína tak říkaje z čistého nebe, by bylo trestuhodné.

Další věc, kterou jsme začátkem prosince museli řešit, byl převod našeho webu na jiný hosting, protože časté výpadky stávajícího serveru a obtíže s importem většího množství fotografií byly už nadále neúnosné. S přesunem našeho webu nám výrazně pomohl Ruda Ulč z klubu Zababov. S přesunem webu souvisí i to, že na něm chcema mít aktuální projekt a plány našeho nově budovaného klubového kolejiště. Proto jsme přistoupili k digitalizaci plánů kolejiště našeho KŽM do jednotné podoby. Část výkresů včetně celkové dispozice místností jsme měli již delší dobu v AutoCadu, další část podrobných prováděcích plánů a různých konstrukčních detailů však vždy existovala a nadále existuje (jak se postupně rodí) jen v podobě papírových výkresů, ručních náčrtů s kótami a všelikých podobných malůvek pořízovaných postupně během stavby kolejiště. Nyní, když už jsme se stavbou kolejiště výrazně pokročili, je opět nutné provést další kolo aktualizace digitálních výkresů. Víťa Kozohorský (Ing. architekt) mi vzhledem ke své profesi nabídl převedení všech plánů do prostředí ArchiCadu, kde mu jde lépe dělat 3D projekt kolejiště včetně jeho situování v místnostech Hobby centra. Zatím sice budeme využívat spíše 2D výkresy (půdorysy), ale postupně bychom chtěli mít na webu k dispozici i 3D projekt kolejiště, včetně pohledů z různých stran. O jednom prosincovém víkendu jsme s Víťou tuto aktualizaci provedli, samozřejmě přímo v místnosti KŽM, přímo u rozestavěného kolejiště. Víťa si přinesl notebook, vytrvale myšoval a usilovně klofal do klávesnice a aktualizoval stávající plány. Já jsem mu dodával všechny potřebné další podklady a informace a samozřejmě jsem přitom kontroloval i hlavní míry kolejiště, tratí, i místností svinovacím metrem, abychom někde ve svatém nadšení neujeli s celkovými rozměry nebo s polohou kolejiště o několik centimetrů, což by se při všeobecně křivých místnostech Hobby centra mohlo stát velice snadno a špatně by se to dodatečně napravovalo.
Po asi 6 hodinách kontrolování všech papírových výkresů, a kontrole skutečného stavu za neustálého běhání se svinovacím metrem jsme se dohrabali k velmi slušnému výsledku. Víťa postupně po částech aktualizoval stávající 2D plány a hned je průběžně převáděl do ArchiCadu a dodělával ke všem objektům třetí rozměr (výšku). Teď má domácí úkol to vše nějak pěkně učesat, pořešit štábní kulturu, jako barvy, celkový vzhled a pod. Poté bychom rádi uvolnili alespoň některé pohledy pro veřejnost a zpřístupnili je na našem novém webu. Stejně tak já musím projít archiv stovek (nebo spíše tisíců) dokumentačních fotografií, nekompromisně je protřídit a velkou část z nich vyházet a zachovat jen ty nejlepší nebo s největší vypovídací schopností a připravit je k umístění na našem webu.

Když alespoň trochu pořádně dotáhneme tyhle dvě věci (nábytek a web včetně fotek a plánů), tak máme až do ledna co dělat, myslím. Obávám se, že se stavbou kolejiště v prosinci nepokročíme vůbec a že ani v lednu jí moc času nedáme. Trať z Ledče do Světlé zatím tedy končí na rozhraní modulů Tr2-4 a Tr2-3. K dalšímu postupu práce na kolejišti nám dopomáhej pánbůh.

Ještě před vánocemi jsme dovezli od truhláře nařezaný materiál připravený k montáži. Koncem prosince (tj. v pracovních dnech v době mezi svátky jsem si vzal dovolenou a dokoupil potřebný materiál, jako kování a pod. Kromě toho jsme stihli připravit i materiál pro svaření ocelového rámu pro polici nade dveře místnosti KŽM. Rám byl svařen a na samém konci prosince i rozměrově vyzkoušen že na dané místo přesně pasuje.

V lednu nás čeká montáž nábytku a dotažení nového webu KŽM, konečně také už včetně dostatečného množství ilustračních fotografií.

Koncem prosince jsme se Zdeňkem Valtrem provedli ještě jednu akci. Připravili jsme několik kabelových tras pro telefonní vedení mezi železničními stanicemi. Šlo o trasu z místa budoucí telefonní ústředny do Ledče (a Vlkanče), dále do Světlé, a také o nejdelší trasu do stanice Brod, která je při provozu umístěna mimo místnost KŽM. Zde jsme museli vrtat tři prostupy zdmi. Všechny trasy jsou provedeny v plastových lištách, trasa do Brodu využívá podhledu v chodbě a na WC. V lednu musíme natahat všechny kabely, které půjdou nad vstupními dveřmi do pracovny KŽM, protože tyto trasy budou zakryté nově budovanou policí.

Z výše uvedených důvodů je zimní den otevřených dveří našeho KŽM zatím v nedohlednu (tj. nejdříve tak v březnu, či spíše dubnu 2011, pokud se všechny plánované činnosti budou dobře dařit).

Zápis: AT, Aktualizováno 03.01.2011