Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

1/2021 - Zamyšlení nad naší prací v roce 2020 a v minulých letech

Pokud stavíte modelové kolejiště s několika většími stanicemi a chcete, aby bylo opravdu pěkně vymodelované a aby byly ve stanicích funkční návěstidla a přiměřená automatizace provozu podle skutečných vzorů, tak dříve nebo později zjistíte, jak náročný je to úkol. Především musíte mít dostatečné znalosti o skutečné železnici, kterou modelujete, jinak budete stavět něco, co neodpovídá skutečnosti a dělat další chyby. Dále musíte být dobrý řemeslník (truhlář, zámečník, modelář) ale i elektronik a současně aspoň trochu schopný programátor a ani to není všechno, jen mě teď honem nenapadá, co musíte ještě všechno umět...

Chcete číst dál? Klikněte myší na názdev článku?

První na řadě je sehnat prostor pro kolejiště, dále udělat dobrý projekt kolejiště a potom vybavení místnosti potřebným nábytkem a vybavením, viz naše fotogalerie. Místnost nám přidělilo Hobby centrum 4 v Praze na Pankráci, peníze postupně také. Nábytek na míru jsem postavil vlastníma rukama, viz fotogalerie. V roce 2020 se tento postup zopakoval, protože díky přístavbě pavilonu A jsme mohli rozšířit plochu naší pracovny na 75 m2, což je již slušná plocha, pro naši práci.

Když stavíte rámy kolejiště, musíte odvést solidní a přesnou "truhlářskou" práci. Truhlářskou v uvozovkách, protože přesnost při spojování jednotlivých rámů musí být strojařská, nikoliv truhlářská, a to proto, že musíte vytvořit tak přesné spojení rámů kolejiště, aby i po opakované demontáži a montáži rámů k sobě železniční vozidla spolehlivě přejížděla z rámu na rám bez otřesů, které by mohly způsobit nejen vykolejení, ale i rozpojování spřáhel vlaků, což je pro nás obojí důležité. Ke spojování rámů kolejiště používáme ocelová pouzdra a přesné čepy, které jsou do pouder lícovánu pro uložení suvné.

Samozřejmě musíte koleje položit (a přilepit) tak, aby na nich byly přímé koleje opravdu přímé, aby oblouky byly pěkně plynulé, aby na nich nebyly žádné zlomy ve směru (jak horizontální, tak vertikální). Jde o maximální spolehlivost v provozu. My máme cca 40 rámů kolejiště a bude jich ještě více. Během pokládky kolejí musíte zkoušet průjezdnost, aby se na hotovém kolejišti později nezjistily vady v průjezdnosti. Pokud snad zjistíte nějakou vadu, musíte ji hned opravit.

Teprve když máte hotovou pokládku kolejí, tak se můžete věnovat zapojení elektrické části, nejprve kolejových obvodů, potom ovládání stanic, obvykle v nějaké provizorní verzi, protože už chcete (nebo přímo potřebujete) na kolejišti jezdit. My jsme přímo museli, a to kvůli našim svěřencům, kteří nemohli stále jezdit na zapůjčeném malém domácím kolejišti.

Když máte kolejiště konečně v provozu, začnete postupně modelovat jednotlivé části krajiny, zatravňujete kolejiště a štěrkujete koleje, stavíte opěrné a zárubní zdivo u kolejí, nebo skalní partie v zářezech tratí, atd. Je to trochu nepříjemné, protože si trochu (nebo více) špiníte koleje, ale při obráceném postupu byste včas nevyzkoušeli koleje v provozu. Potom přijdou na řadu staniční budovy, skladiště, vodárny, stavědla, závorářská stanoviště i civilní budovy. S tím začnete upravovat cesty k budovám i pěšinky kolem dráhy, osazujete ve stanicích lampy, a tak dále... My navíc musíme naše svěřence v kroužcích nejprve naučit modelovat na cvičných pracích a pak je teprve můžeme pusti na kolejiště a to ještě pod naším dozorem. Ostatně i zkušení modeláři by měli nevyzkoušené postupy nejprve zkusit na nějaké cvičné práci. Teprve, když jsou s výsledkem práce spokojeni, můžou ji provést na kolejišti.

Kromě toho se nejdříve musíte věnovat projektování kolejiště a postarat se o vybavení místnosti nábytkem. My jsme místnost dostali od Hobby centra 4, v Praze na Pankráci. Nábytek jsme si museli postavit sami. Většinu jsem dělal já sám osobně.

Tohle všechno, co jsem vyjmenoval trvá nikoliv týdny nebo měsíce, ale roky, nebo desítky let práce. Já jsem začal v Hobby centru v roce 2007, prakticky z nuly. Ale měl jsem v té době již zkušenosti s vedením kroužku na Spořilově a se stavbou několika domácích kolejišť, pravda všechna byla tehdy ještě analogová.

Pokud vás ještě potká to, že už nechcete stavět analogové kolejiště, jak se to dělalo v minulém století a začnete stavět kolejiště s digitálně řízeným pohybem lokomotiv, řeknete si, že je to vlastně lepší, že ušetříte na drátování kolejových obvodů, protože budete mít všechno přes digitál a zjednoho zdroje, jak praví reklamy. Jenže postupem doby zjistíte, že to není pravda, protože musíte napájení rozdělit na několik částí. Ale na kolik? Postupem doby se začnou objevovat lokomotivy se zvukem a zjistíte, že ani samostatné napájení jednotlivých stanic nestačí. To dobře funguje jen u malých stanic, tak do čtyř nebo pěti staničních kolejí. Je to kvůli dobrému rozjištění jednotlivých obvodů. Do detailu to zde rozebírat nebudu, to jsem již dělal ve starších článcích zde na našem webu. Pak si uvědomíte, že devítikolejnou stanici (Světlá) budete muset předrátovat, což je nepříjemné. Pojmete to s nadhledem, protože přeci stavíte kolejiště na několik desítek let spolehlivého provozu. Celkem bude celé kolejiště se čtyřmi stanicemi napájené z asi 16 boosterů SPAX, které si sami postavíte.

A jsme v současnosti, kdy po přístavbě pavilonu A (viz samostatný článek z léta 2020) stavíte zuřivě nové díly kolejiště (viz článek ze srpna až září 2020), zapojujete na nich kolejové obvody (viz článek z října až prosince 2020). A do toho všeho ještě koronavirus, který na vás funguje jako dvojsečná zbraň. Na jednu stranu vám umožňuje při zavření kroužků pracovat na kolejišti několik dnů v týdnu, kdy nemusíte uklízet rozdělanou práci, na druhou stranu vás zbaví většiny spolupracovníků, takže jste na většinu prací sami...

Ale ono to naštěstí není tak zlé. S výrobou spojovacích pouzder a čepů mi v létě pomohl můj kamarád ze studií (Václav Kubát), se stavbou nových dílů kolejiště trochu pomohl můj kolega vedoucí (Zdeněk Valter), on sice pracuje v Praze, ale je z Ústí n.L., takže při koronavirovém lock outu jsou naše setkání omezená na večery kdy je přes den pracovně v Praze. Ale pomohl mi hodně na jaře, kdy jsme při koronavirovém lock downu společně stavěli boostery SPAX pro digitální trakční napájení signálem DCC. Nyní na podzim jich prvních osm kusů oživil a když je v Praze, tak pomůže i s dalšími věcmi.

Koronavirus by mi až tolik nevadil, zatím jsem se nenakazil. Ale podzimní otevření kroužků na tři týdny, předvánoční otevření na dva týdny, to mi přineslo hodně komplikací s tím, že předrátování kolejových obvodů stanice Světlá je práce zhruba na tři až čtyři měsíce, ale aspoň částečně se musí kvůli obnovení provozu kolejiště udělat. My jsme původně plánovali vydrátovat jen lokálku a pár kolejí ve Světlé, ale díky koronaviru jsme začali s předrátováním stanice Světlá. Již máme udělané nové traťové díly Tr2-00, Tr2-01, i stávající díl Tr2-02, dále stávající staniční díl Sve-05, nový (vložený) díl Sve-04. Nyní pracujeme na dílu Sve-03. Kdybych věděl, že můžu pracovat v jednom kuse, bylo by to podstaně jednodušší.

Takže to je naše současná situace. Vyšší automatizaci stanice Svěltá (emulaci releovky programovatelným automatem) jsme museli odložit na neurčito, což mě velmi mrzí. Na druhou stranu děláme na hardweru veškerou přípravu právě pro tuto automatizaci. Ono něco automatizovat bez perfektně fungujícího hardware "vespod" řízení ani dost dobře nelze.

Nyní v rámci předrátování stanice Světlá děláme již také přípravu pro detekci obsazení jednotlivých staničních kolejí. Na konstrukci detekce se bude podílet Zdeněk. Já jsem obvody již před časem zkonstruoval (s proudovým transformátorem), odladil a vyzkoušel, ale nyní bude potřeba předělat desku plošných spojů (jejich zdroj a rozdělit desku na dílčí části kvůli univerzálnosti). Takže se bude muset znovu odladit, např. kvůli novému napájení z DC/DC měničů nebo kvůli tomu, že původní proudové transformátory již nejsou k sehnání a musíme použít a vyzkoušet jiný typ.

Když se vrátím k reklamní propagandě digitálu, tak se v plné nahotě ukazuje, že platí pro malá domácí kolejiště, ale u větších kolejišt vůbec není pravda, že můžete v digitálu napájet celé kolejiště z jednoho digitálního zdroje bez odělení jednotlivých kolejových obvodů. Je to kvůli spolehlivému selektivnímu jištění kolejových obvodů, aby se při každém zkratu na kolejích zdroje spolehlivě vypnuly. Mohlo by se vám snadno stát, že si při zkratu (např. na výhybce) spálíte (nebo vyhřejete) sběrače proudu z koleček uvnitř lokomotivy. Částečně s tím souvisí i detekce obsazení kolejí: Napájení stanice musíte rozdělit podle jednotlivých kolejí, nikoliv podle částí stanice. To mě přivádí ke vzpomínce na provoz modulové železnice a stanici Stará Paka, kde bylo napájení dělěno příčně (nikoliv podle staničních kolejí). Fungovalo to jakž takž do zavedení zvukových lokomotiv. Potom již stanice za provozu více stála, než jezdila. Příčina je jednoduchá. Ono je snazší rozdělit napájení na každou část stanice. Ale rozdělit je podle kolejí, a protáhnout spojovací vodiče devíti nebo dvanácti kolejí přes všechny hranice mezi částmi stanice je již hodně náročné. My jsme v našem projektu rozdělili kolejiště do cca 16 samostatných kolejových okruhů, kde každý okruh bude napájený ze svého boosteru SPAX jištěného na cca 2,5 A. Například devítikolejná stanice Světlá bude mít tři takové zdroje a přilehlé depo dva. A nyní máme již části stanice Světlá (Sve04 a Sve-05) již udělané podle tohoto požadavku a původní části (Sve-01, Sve-02, Sve-03) čekají na předrátování.

Samozřejmě že mě za současné situace nyní občas přepadnou myšlenky nad marností našeho počínání, ale vždycky když vidím kousek práce hotový, zase mě to nabíjí optimismem. Je to i proto, že jako důchodce mám pracovní náplň, která mi dává smysl. Samozřejmě nemám jen práci v KŽM. V roce 2020 jsme v léte dělali v našem bytě rekonstrukci podlah, no přitom jsem pochopitelně musel už i novou elektroinstalaci v mědi, nemluvě o tom, že jsem musel rozmontovat a znovu sestavit vestavěné skříně v předsíni, vystěhovat z bytu a znovu nastěhovat veškerý nábytek a věci... Některé své věci z elektronické díly už asi nikdy nenajdu.

©A.T.; Článek vložen: 1.1.2020; poslední revize textu a fotografií .....