Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

07.02.2010 - Zimní tvořivá dílna

Hobby centrum 4 zorganizovalo jako již několikrát dříve tradiční akci ZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA. Ta proběhla v neděli dne 7.2.2010 od 10 do 16. Přístupné byly různé zájmové útvary z celého Hobby centra.

Této akce se zúčastnili i naši železniční modeláři, na jejichž happening vás zveme alespoň formou následující reportáže.

V provozu bylo malé kolejiště s digitálním řízením a jednoduchou obsluhou stanic přes názorné ovládací pulty. Jak už to bývá, byl mezi návštěvníky (zejména těmi dětskými) největší zájem právě o modelový provoz na malém kolejišti. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet sám vyzkoušet řízení modelových lokomotiv nebo stanic.

Obrázek 1 - Malé kolejiště v provozu

Obrázek 2 - Malý strojvedoucí

K vidění byla i pracovna KŽM se zázemím, a také nově budované velké klubové kolejiště, které postupně roste pod rukama našich modelářů. Zatím nejvíce přibývají základní rámy jednotlivých modulů kolejiště. Je hotova hrubá stavba 6 rámů stanice Světlá a 3 rámy lokálkové stanice Ledeč. Rámy žst. Ledeč jsou již vzjmně přesně spojeny pomocí přesných čepů, takže bylo již možno zahájit pokládku kolejí. Koleje včetně výhybek jsme v této stanici již položili a přilepili v četně přiletovaných drátových vývodů jednotlivých kolejových prutů. Nyní nás čeká elektrické zapojení stanice, tj. především kolejové okruhy a ovládání výhybek z provizorního ovládacího pultu. Později i definitivní ovládací pult a odjezdová návěstidla, po dobudování traťových úseků i návěstidla vjezdová, případně i jejich předvěsti. Všechna návěstidla musejí být snadno demontovatelná, aby se nezničila během dalších prací. Po důkladném vyzkoušení sjízdnosti všech kolejí i výhybek všemi typy vozidel pak bude následovat zaštěrkování kolejí a zazelenění stanice a dostavba všech budov na vyhrazená místa a finální dokončení detailů.

Obrázek 3 - Rozestavěná stanice Ledeč

Obrázek 4 - Vývody kolejí a výhybek připravené k zapojení

Do KŽM přišlo celkem asi 15 návštěvníků, z toho 2 jsou již registrováni jako zájemci o práci v KŽM. Akce byla organizována Hobby centrem, přístupné byly i další zájmové útvary, viz webové stránky Hobby centra.