Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

05.09.2011 - Den otevřených dveří

V pondělí 05.09.2011 od 16 do 19 hod se při příležitosti zahájení školního roku 2011/2012 uskutečnil
Den otevřených dveří našeho KŽM.

Návštěvníci mohli vidět pracovnu KŽM včetně rozestavěného velkého klubového kolejiště. Různé části jsou v různých fázích výstavby, od hrubé stavby základních rámů až po provozuschopné moduly. K dispozici byla i již zprovozněná část, kde si mohli malí návštěvníci vyzkoušet modelový provoz.

Příležitost dne otevřených dveří využilo několik nových zájemců o práci v našem KŽM, kteří nás navštívili i se svými rodiči. Největší zájem dětí byl pochopitelně o modelový provoz. Rodiče si prohlédli práce našich modelářů z minulých let a kladli dotazy k programu práce KŽM. Akce tím splnila svůj smysl, i když návšetěvníků mnoho nebylo. Jediným problémem je poněkud nízký věk některých zájemců (8 let). Plusem celé akce naopak bylo, že všichni návštěvníci byli vážní zájemci o práci v našich kroužcích. Takže lze očekávat, že se to projeví na přihláškách.

Altualizace: A.T. - 11.09.2011