Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

03/2011 - Březen, do klubu vlezem

Počasí v první polovině března odpovídalo spíše tomu, abychom vlezli za kamna, ale my jsme chodili raději makat do "Hobáče". Jak jste mohli vidět v minulých měsících, tak to přibývá sice pomalu a řadu dalších potřebných prací si na seznam připisujeme ještě takříkajíc "za pochodu" během plánovaných činností, ale postupně přeci jenom za sebou vidíme další kus udělané práce. Co je tedy v březnu nového?

V březnu se nám podařilo udělat následující práce:
- První březnovou sobotu jsme se věnovali další fázi digitalizace plánů kolejiště a jejich převedení do 3D. Od minule máme ve 3D již zavedeny všechny stěny místností, nábytek a všechny moduly kolejiště. Nyní si Víťa Kozohorský ve svém kreslícím programu připravil objekty (v podstatě prostorové křivky s dobře vyřešeným zadáváním parametrů) pro zákres tratí ve sklonu, které jsme tímto nástrojem zadali. Dále bude následovat tvorba krajiny kolem těchto tratí a další práce. Výsledkem bude jednak nová verze 2D plánů kolejiště (půdorysy) a dále několik 3D pohledů na budované kolejiště. Oba tyto produkty chceme postupně uveřejnit zde na tomto webu. V případě půdorysu kolejiště jde "jen" o novou verzi se zákresem výškových kót, v případě 3D pohledů jde o zcela nové Víťovo dílo, k jehož dokončení je nutné vymodelovat krajinu kolejiště softwarovými prostředky.

- Dále máme díky Zdeňkovi Valterovi dokončené zapojení pevné kabeláže telefonie na konektory jak na koncích u jednotlivých železničních stanic, tak i patch panel u telefonní ústředny. Jedná se o kabeláž instalovanou napevno do místnosti KŽM a přilehlých prostorů. Ta se bude využívat tak, že se přes zásuvky na zakončení pevné kabeláže připojí přes patch-cordy telefonní ústředna i jednotlivé staniční telefony. Dále kabeláž zahrnuje volné žíly pro zabezpečení hlavních tratí mezi stanicemi a také potřebné rezervy pro budoucí použití.

- S pomocí Zdeňka a Lukáše jsem postupně dodělal přesné mechanické spojení všech 4 traťových modulů mezi stanicí Světlá a Ledeč a dále i spojení všech 4 modulů uvnitř stanice Světlá. Opět jsme přesně svrtávali a vlepovali epoxidem ocelová pouzdra na přesné ocelové spojovací čepy. Během března jsme takto provedli celkem 5 spojů mezi moduly, tzn., že jsme přesně ustavili a vlepili celkem 20 pouzder.
Výhodou tohoto přesného mechanického spojení modulů je velmi malá výšková a stranová odchylka spojení do 0,1 mm, což je pro bezchybně fungující spojení kolejí na rozhraní modulů naprosto nutné. Přesná ocelová pouzdra se po pečlivém svrtání modulů a přesném ustavení vlepují do dřevěné konstrukce modulů epoxidem. To je nutné kvůli pevnosti a trvanlivosti těchto mechanicky namáhaných spojů. Práce je to však zdlouhavá a pečlivá, chvílemi komplikovaná obtížnou manipulací s většími moduly, což jde vždy lépe ve dvou lidech. Nejhorší na manipulaci jsou rozměrné a těžké rohové díly s oblouky. Ty však už máme nyní za sebou. Nyní se již mohou všechny moduly stanice Světlá a přilehlé trati do Ledče postavit na nohy a začít se stavbou krajiny.

- Poslední březnový víkend proběhnul u nás v Hobby centru workshop na téma "stavba krajiny", kde došlo k setkání našich mladých modelářů z Hobby centra se zkušenými modeláři Zababova a mohli tak vidět jejich "vymakané" moduly. Nejvíce modelářsky propracovaný byl asi modul Jirky Štěpánka, znázorňující část vlečkového areálu Milevsko. Workshop byl zaměřen na použití technologie stavby krajiny z foliáží a tak jsme mohli nasát dostatek potřebných znalostí a zkušeností se zpracováním nových modelářských materiálů a prakticky je začít využívat i při stavbě klubového kolejiště, viz též oddíl tohoto webu "Akce uskutečněné".

- Během posledního březnového víkendu jsem také stihnul pracovat na klubovém kolejišti. Protože jsem fungoval jako pořadatel workshopu, trávil jsem v Hobby centru celou sobotu a neděli, takže ve volných chvílích jsem stihnul oblepit dva díly žst. Ledeč sololitovými bočnicemi a vytvarovat a vlepit základ krajiny z pěnového polystyrenu. Na styčných plochách modulů je použit tvrdý polystyren (styrodur), na vnitřních částech (které budou jen natřeny a zatravněny) jsem použil běžný měkčí polystyren (bílý). Po dokončení polystyrénových základů krajiny se už bude moci modelovat vegteční pokryv (tráva, keře, stromy).

.

Můžeme konstatovat, že plán práce na 1. kvartál se nám podařilo docela dobře splnit, kromě krajinotvorby na trati Světlá - Ledeč. Toto zpoždění jde plně na vrub tvorbě nového nábytku a kabeláží telefonie a traťového zabezpečení, což máme obojí zaplaťbůh za sebou. Na další 3 měsíce nám tak zbývají následující úkoly:

Stavba kolejiště:
- stavba základů traťových plání a krajiny na 4 modulech souběhu spojovacích tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč (Tr2-1 až Tr2-4)
- připravit všechny traťové pláně pro pokládku kolejí a začít budovat základy krajiny ke konečnému domodelování
- pokládka kolejí na těchto modulech a jejich elektrické zapojení
- datailní modelování krajiny na těchto modulech
- stavba nového modulu rozbočení trati a vlečky do lomu u Ledče
- stavba návěstních minimodulů ke stanici Ledeč

Dále také (pokud bude čas):
- stavba koster 8 modulů trati Brod-Světlá a jejich přesné mechanické spojení
- pokládka kolejí na této trati
- zahájení pokládky kolejí ve stanici Světlá

Telefonie:
- instalace patchpanelu a telefonní ústředny na stěnu nejlépe do společné protiprašné krabice, kterou bude nutné vyrobit.
- zprovoznění ústředny (to sice není akutně nutné, ale čím dříve to uděláme, tím dříve budeme mít celou tuto akci konečně hotovou, a to i s jistotou, že nám vše funguje počínaje kabeláží a konče správnou činností ústředny a telefonů. A naopak v případě nějakých závad bude dost času na jejich řešení.

Zápis: AT
Poslední aktualizace: 31.03.2011