Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

01 - 02/2009 - Začínáme stavět nové moduly kolejiště ...

Hned v lednu 2009, poté co jsme se jen trochu vzpamatovali z hektické stavby nábytku, začínáme s realizací našich projektů kolejiště. Jako první je připojovací traťový modul k malému kolejišti. Práce jdou sice trochu pomalu, protože některé exponované spoje lepíme poctivě epoxydem, ale postupně to přibývá.

Během února proběhla pokládka kolejí a nový modul byl připojen k malému kolejišti. Tím jsme získali delší odstavné koleje na horním nádraží (tj. ve stanici Hrádek). Dolní trať však zatím připojit nemůžeme, protože vede jen na kraj propojovacího modulu. Takže čekáme na další nové moduly. Krajina a finalizace propojovacího modulu se bude dělat později. Nyní je prioritou rozšířit provozní možnosti malého kolejiště. Dále je na řadě stanice Ledeč a nějaká skrytá stanice, kterou ted potřebujeme nejvíce.

Dodatečný zápis po založení našich webových stránek KŽM
A.T. 10/2009