Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Říjen 2020 - Kroužky zrušeny - Pracujeme dále na rozšíření kolejiště.

Vzhledem k tomu, že byly kroužky od 5.10.2020 až do odvolání zrušeny, jako vedoucí využíváme času a pracujeme sami na rozšíření kolejiště po rozšíření pracovny KŽM a na dokončení první etapy výroby nábytku.

Číst dál...

Začnu popisem vyrobeného nábytku.
Na přelomu září a října 2020 jsme postupně dokončili nábytek. Jedná se o novou knihovničku u vstupních dveří, sestávající ze čtyř skříněk. Nahrazuje původní knihovničku, viz dále. Nová knihovnička u vstupních dveří je o 13 cm užší, takže je při vstupu do místnosti poněkud více místa. Knihovničku opět zabydlujeme především literaturou. V dolní části jsou na místo stolku skříňky, protože se tam stejně nesedalo. Budeme tam skladovat různé věci, jako např. přezutí pro vedoucí, lopatku, smetáček, a další.

Starou knihovničku jsme přestěhovali za zeď uprostřed místnosti a chceme ji využít jako pracoviště pro elektroniku, ke kterému se dá sednout. Postupně do ní stěhujeme věci potřebné pro výrobu elektroniky. Kromě toho jsme vyrobili další novou skříňku, která je z druhé strany této zdi a bude sloužit na rozpracované cvičné práce našich žáků. Do nového nábytku jsme již zhruba nastěhovali výše uvedené předměty, ale ještě ho budeme postupně zabydlovat.

A nyní konečně o pracích na kolejišti
Jak jsem v minulé reportáži již napsal, máme hotovou hrubou stavbu tří nových dílů kolejiště (Sve04, Tr02-00, Tr00-01). Přitom jsem na traťových dílech (Tr01-00, 01) začátkem října dokončil všechna tři traťová tělesa (pěnový polystyren, dvě vrstvy sololitu a čtyřmilimetrová vrstva korku). Nyní postupně na tato traťová tělesa lepím koleje. Protože se jedná o sérii protisměrných oblouků, je vyměřování geometrie trati poněkud náročnější. Především jde o to, aby nikde na trati nevzniknul při pokládání kolejí zlom směru. Zaoblení zlomů nivelity jsem kontroloval již při stavbě traťových těles.

Pokládka kolejí jde pomalu, jednak proto, že se ještě před přilepením musí přesně vyměřit místo pro každý pražec a zejména betonové pražce jsou v provedení flexi, takže kloužou po kolejnicích jako živé. I když musím konstatovat, že nová dodávka pražců z roku 2020 je v tomto ohledu znatelně lepší než ta stará, kterou jsme spotřebovali. Druhou příčinou pomalé práce jsou důvody technologické a totiž, že lepení zabírá nějakou dobu. Proto lepím napřeskáčku na různých dílech kolejiště. Reálně stihnu za jeden pracovní den (zhruba 5 až 6 hodin práce) přilepit 2 až 4 díly kolejiva. Jestli vám to připadá málo, tak to zahrnuje následující práce: naměření a navrtání děr pro vruty, ke kterým se připevní kolejnice na kraji dílů kolejiště, sbroušení jejich hlav do požadovaného obdélníkového tvaru, jejich pocínování, naměření a naohýbání kolejnic, rozměření poloh pražců, navrtání děr pro přívody pod kolejnicemi, označení polohy přívodů na kolejnicích, připájení přívodů ke kolejnicím a teprve nyní může následovat lepení, ale musí se při něm připájet kolejnice k vrutům na kraji dílů kolejiště, a to tak, že se musí trefit přesně proti koleji na vedlejším dílu. Pak teprve může proběhnout definitivní urovnání pražců, aby měly stejné vzdálenosti a bylu ke koleji kolmo, vložení šablon pro přesnou geometrii koleje a zatížení koleje při lepení. Výhybky se lepí stejnou technologií, ale je to ještě zdlouhavější proces, protože si musíte vybrousit přesně opornice i jazyky výhybky, naohýbat správně kolejnice a udržet dobře geometrii celé výhybky. Proto si výhybky při lepení fixuji k podkladu pomocí hřebíčků 1x13 mm. Jistě jste pochopili, že výhybky stavím ze stavebnic, což dá sice více práce, ale umožňuje to dělat různé úpravy geometrie, zejména korigovat úhel odbočení výhybky a její délku.

Modelování kamenného mostu na lokálce
Nyní se vrátím v čase na přelom září a října, kdy ještě kluci chodili do kroužků a ještě mimo tyto hodiny mi pár nejstarších a nejzkušenějších pomáhalo při práci. Nechtěl jsem v této etapě práce nic modelovat, ale museli jsme. Jedná se o kamenný most na lokálce. Kvůli přístupu ke spodní části krajiny (dno řeky) na dílu Tr2-00 jsem vyřezal všechny tři podklady kolejí pro mosty z kolejových tras. U předních dvou je to tak jako tak potřeba, protože budou nahrazeny mosty ocelovými. Na lokálku vzadu přijde kamenný most.

Je to podle skutečnosti, most vede přes místní cestu a přes říčku Sázavku, která se vlévá nedaleko od něj do Sázavy. Na rozdíl od našeho modelu se ve skutečnosti dvoukolejná trať (směr Čáslav, Kolín) od lokálky hned za stanicí Světlá odvrací a Sázavku překovává teprve mostem asi 8 km odtud (až před stanicí Leština). O vymyšlené vlečce na pilu, která vede na našem modelu v popředí, ani nemluvě. Ale to je úlitba našemu omezenému prostoru, který byl navíc při vzniku kolejiště poloviční oproti dnešku. Ale zpět k modelování mostu.

I vzadu na lokálce jsem musel podklad trati vyříznout, aby se vůbec dal kamenný most vyrobit. Z (pěnového) polystyrenu jsem vyřízl blok, který jsem zabrousil a napsaoval do otvoru pro most, potom jsem na něj nalepil epoxydem vyříznutý kus ze dvou vrstev sololitu a korku. Až tam ten most vlepíme na místo, právě ta horní tuhá vrstva nám nalepená na podkladu ještě o něco zlepší tuhost dílu Tr2-00 proti ohybu. Jen je nutné nahradit úbytek délky materiálu (vzniklý při řezání). Proto jsem vybrousil z leteckého nosníku (borovice) klínek, který tam pak spolu s mostem vlepíme. Po přípravě polotovaru pro výrobu mostu jsem odporovým drátem vyřezal obloukový otvor pro klenbu a zabrousil vnější tvary polystyrenového bloku. Jde o to, že trať na mostě je v mírném oblouku (s poloměrem 3000 mm). Na takto připravený podklad jsem začal postupně nalepovat přiravené kamenné zdivo z polystyrenu. Na klenbu jsem použil oblouky, které jsem si asi před 15 lety doma připravoval na podobný most. Ty jsou nalepené na karton tloušťky cca 0,5 mm. Kvůli snadnějšímu navázání zdiva v oblouku klenby a na pilířích jsem se rozhodnul opatřit most kamennou římsou. Tvar římsy jsem vybousil z modelářsé latě 5x5 mm. Bohouš Daníček mi pomohl s vypilováním drážek mezi kameny a s barvením římsy.

Bohužel se mi při lepení zdiva stala nehoda. Modelářské špendlíky, kterými jsem jistil přesnou polohu oblouku zdiva a současně přitlačoval zdivo při lepení k podkladu, se příliš zaryly do zdiva. Proto jsem musel zdivo na mostě vytmelit, ale současně přitom zachovat spáry mezi kameny. Tak jsem si já pitomec přidělal práce navíc. Takové chyby by se mi v mém věku již stávat neměly. Poučení pro příště je, že hlavičky fixačních špendlíků je potřeba podložit kartonovými čtverčky tloušťky kolem 1 mm.

Tvorba základů krajiny na dílech Tr2-00 a Tr2-01
Další věc, kterou jsem nechtěl nyní dělat a chtěl jí nechat na kluky, je tvorba základů krajiny. Důvody, proč ji dělám nyní, jsou dva: jednak jsou od 5.10.2020 zrušené kroužky a bůh ví, kdy kluky znovu uvidím, ale je také potřeba co nejdříve zpracovat odpad pěnového polystyrenu ze stavby traťových těles, protože se mi hromadí na stolech a překáží při dalších pracích. Je dobré, polystyrénový odpad co nejvíce využít a nevyhazovat jej.

Proto jsem začal s tvorbou hrubého podkladu krajiny na obou traťových dílech. Je potřeba počítat s tím, že se na povrch budou upevňovat sádrové odlitky skal. Proto se jedná většinou jen o hrubé tvary. Proto také nejde o modelování v pravém slova smyslu. Jen na okraji traťových dílů bude jen málo skal, takže tam se tvar základu již podobá budoucí krajině. Také příkopy podle kolejí jsou již víceméně vymodelované. Skály budu většinou lepit na podklad krajiny až po dokončení pokládky kolejiva.

©A.T. 05.10.2020, poslední revize textu a fotografií 25.10.2020