Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Úvod

Cílem této části našeho webu je seznámit vás postupně s většinou reálií ČSD, případně ČD, potřebných pro KŽM. Slovo "postupně" má svůj význam, protože to nelze napsat za chvilku. Stejně tak i slovo "většina" má svůj význam, protože dobře vím, a je to snad i každému čtenáři jasné, že se mi nikdy nepodaří shromáždit všechny informace z tohoto obsáhlého tématu.

Informace zde uveřejněné jsou cíleny na modeláře, proto například neuvádím počty kouřových trubek v kotlích lokomotiv a celou řadu dalších (jistě také zajímavých) informací. Ostatně ten, koho to zajímá, si to může snadno najít v lokomotivních encyklopediích, kterých je na trhu několik. Postupně bych chtěl vybavit tento oddíl fotografiemi, jak se nám to již většinou podařilo s dokumentací práce našeho KŽM.

Postupně bych byl také rád, kdyby kromě informací o železničních vozidlech přibyly i informace o železničních stavbách (mostech, tunelech, propustcích, zdivu), o železničních budovách, o dopravních železničních předpisech, atd.

Zatím jsou detailněji zpracovány jen parní lokomotivy, chybí doplnit obrázky. Dále připravuji přehled ostatních druhů lokomotiv, návěstí a návěstidel a další témata.

Váš autor
Aleš Trdý