Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Parní lokomotivy

475.1 - Šlechtična

Lokomotivy řady 475.1 vyráběné v plzeňské Škodovce v létech 1947-1951 byly jednou z moderních řad parních lokomotiv vyráběných v poválečném Československu. ČSD převzaly celkem 147 kusů těchto ve své době moderních lokomotiv, dalších 25 kusů bylo v roce 1951 exportováno do Koreje. Dodávka těchto nových lokomotiv řešila částečně obnovu nevyhovujícího lokomotivního parku ČSD, jednak zničeného a poškozeného válkou, a jednak obnovu nemoderních a technicky zastaralých strojů.

477.0 - Papoušek

Čtyřspřežní výkonná tendrová lokomotiva určená především pro vozbu rychlých příměstských vlaků. Uspořádání náprav 2D2, výkon 1590 kW, trojčitý parní stroj, zatížení hnacích náprav 17,2 t, maximální rychlost 100 km/h. Výroba 1950-51, druhá série 1953-1955. Vyrobeno bylo celkem 60 ks.

498.0 - Albatros

Typická rychlíková lokomotivní řada ČSD vyrobená těsně po 2. světové válce. Uspořádání náprav 2'D1', výkon 1626 kW, adhezní hmotnost 72,4 t, velký kotel se vzdáleností trubkovnic 6000 mm, ocelové topeniště se třemi varnými trubkami, velkotrubnatý přehřívač, trojčitý parní stroj. S ohledem na okolnosti svého vzniku (viz dále v textu) šlo o vcelku moderní lokomotivu i když svými parametry nijak výrazně nepřekračovala předválečné konstrukce. Vyrobila Škoda Plzeň 1946-1947 v počtu 40 ks.

498.1 - Albatros

Typická rychlíková lokomotivní řada ČSD vyrobená v padesátých létech (20. stol.) jako inovace řady 498.0. Nejmodernější parní lokomotiva ČSD. Uspořádání náprav 2'D1', výkon 1900 kW, adhezní hmotnost 74,4 t, velký moderní celosvařovaný kotel se vzdáleností trubkovnic 6000 mm, ocelové topeniště se dvěma varnými trubkami a jedním termosifonem, natřásací rošty Houlson, velkotrubnatý přehřívač, úsporný stupňovitý regulátor, dvojitá dyšna Kylchap, trojčitý parní stroj se šoupátky Trofimov, mechanický přikladač paliva. Maximální rychlost 120 km/h byla omezením spíše administrativním.

523.0 - pětikolák

Tak jak jsme zmiňovali již v popisech jiných lokomotivních řad, byl přelom 19. a 20. století ve střední Evropě ve znamení zvyšování všech provozních parametrů železniční přepravy (zejména délky, hmotnosti a rychlosti vlaků). Tomu odpovídal i rychlý vývoj stále nových těžších lokomotiv, ale také rychlé technické zastarávání předchozích řad. V Rakousku pak ještě šlo o to, aby se u lokomotiv pokud možno nezvyšovalo nápravové zatížení, resp. aby měly přechodnost na trati s lehkým málo únosným svrškem, kterých byla v celé železniční síti velká část.

524.0 - Pětikolák

Nová řada 80 rakouských železnic (524.0 ČSD) vznikla v roce 1909 z předchozí řady 180 rakouských řad (523.0 ČSD) dosazením přehřívače páry potřebnými úpravami parního stroje. Teprve v roce 1911 však byly vyrobeny lokomotivy s dvojčitým parním strojem a přehřívačem typu Schmidt (80.900 a vyšší). A právě tyto stroje převzaly ČSD (celkem 84 ks). Lokomotivky v ČSR po válce pak pokračovaly ve výrobě až do roku 1922 (celkem 70 ks). Některé lokomotivy měly již 2 parní dómy spojené trubkou, jak bylo tehdy typické pro naše lokomotivy.

524.1 - Pětikolák, Pukl, Buštěhradka

Lokomotivy řady 524.1 (s uspořádáním náprav 1´E 1´) byly tendrové lokomotivy ryze československé konstrukce, bez zadání z vídeňského ministerstva. Byla to první traťová tendrová lokomotiva na území Rakouska Uherska. Prvních 6 strojů této řady postavila První Českomoravská v Libni pro Buštěhradskou dráhu v roce 1918 na základě svých vlastních předchozích zkušeností s výrobou vlečkových lokomotiv řady GBK (s uspořádáním náprav E) pro Ústecko-teplickou dráhu. lokomotiva měla výkon 919 kW a adhezní váhu 69 tun.

524.2 - Pětikolák

Jedná se o zdařilou československou rekonstrukci rakouské sdružené pětispřežní řady 180 (523.0 ČSD) od znamenitého konstruktéra parních lokomotiv Gölsdorfa, viz též popis této řady. Výroba řady 180 probíhala v letech 1901 až 1908 a i přes znamenitý pojezd a výborné trakční vlastnosti velmi brzy morálně zastarale díky tomu, že Gölsdorf nebyl příliš nakloněn použití přehřívače páry. Proto byla tato ještě mladá lokomotivní řada v době vzniku Československa v roce 1918 a převzetí 108 těchto lokomotiv do stavu ČSD již málo hospodárná.

534.0 - Blafoun (Kremák)

Lokomotivy řady 534.0 začalo dodávat Škoda Plzeň v roce 1923 na základě objednávky ČSD. Šlo o první samostatně vyvinutý typ ve Škodovce, která byla za Rakouska největší zbrojovkou. Byly to robustní nákladní lokomotivy s uspořádáním náprav 1'E s vlečným tendrem řady 818.0, který se k těmto lokomotivám dodával z výroby. Kotel byl na svou dobu mohutný s velkotrubnatým přehřívačem a měděným topeništěm. Hnací a spřažená kola měla průměr 1308 mm. Dvojčitý parní stroj měl vnitřní vstup páry. Výkon lokomotivy byl 1200 kW. Tyto lokomotivy se dobře osvědčily a vyráběly se i v dalších létech.

534.03 - Kremák

Lokomotivy řady 534.03 byly dodávány ihned po druhé světové válce pro doplnění parku náladních lokomotiv. Jako u rychlé poválečná konstrukce, kdy nebylo času nazbyt, se vycházelo ze zkušeností z dosavadní výroby: upravil se osvědčený pojezd z řady 524.13 a nový kotel z řady z poslední série 543.0 z války. První lokomotiva této řady byla předána ČSD ještě v roce 1945, což je vzhledem ke škodám, které vznikly rozbombardováním obou našich lokomotivek (Škoda Plzeň a ČKD Praha) americkými letci na konci války více než pozoruhodné.

Syndikovat obsah