Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Parní lokomotivy

310.0 - Kafemlejnek

Řada 97 (později u ČSD 310.0) byla nejtypičtější lokomotivní řadou našich lokálek již od doby Rakousko-Uherska až do šedesátých let 20. století, kdy její provozní nasazení u ČSD končí. Díky svému vzhledu dostala přezdívku Kafemlejnek. Lokomotivy řady 310.0 měly uspořádání pojezdu C (bez běhounů), výkon cca 230 kW a adhezní hmotnost 28 tun. Výroba lokomotiv řady 310 probíhala od roku 1878 do roku 1913 v různých rakouských lokomotivkách včetně PČM v Libni s tehdy ještě rakouským řadovým označením 97.

354.1 - Všudybylka

Typická lokomotiva našich vedlejších tratí. Uspořádání pojezdu 2'C'1, adhezní hmotnost 41 tun, výkon 830 kW. Vývoj této lokomotivní řady začal v Rakousku na základě požadavků rakouské jižní dráhy (Sud Bahn) jako vylepšení parametrů předchozích lokomotivních řad, zejména pak řady 229 (u nás 354.0). V podstatě šlo o celkové zvětšení lokomotivy, zvýšení objemu zásobníků na uhlí a vodu, zvětšení kotle, adhezní váhy a výkonu.

387.0 - Mikádo

Typická rychlíková lokomotiva ČSD vyráběná v Plzeňské Škodovce v letech 1926-1937 v celkovém počtu 43 kusů. Uspořádfání náprav 2'C1. Přezdívka Mikádo kvůli krátkému komínu a jeho podbě s tehdy módním účesem. S americkým označením lokomotivních pojezdů však tato přezdívka nemá nic společného.

422.0 - Bejček, malý bejček

Jak jsem již napsal jinde, byla pro rakouské místní dráhy typická lokomotiva řady 97 (310.0 u ČSD), viz samostatný článek. Tato lehká tříspřežní lokomotiva, která dobře vyhovovala na lokálkách a jejich zátěžích, však nemohla dost dobře zvládat těžší vlaky na sklonově náročnějších tratích horského charakteru. Vynikající rakouský konstruktér Karl Gölsdorf na tuto situaci reagoval mimo jiné i konstrukcí lokomotivní řady 178 (později u ČSD označené řadou 422.0).

423.0 - Velký bejček

Lokomotiva 423.0 (velký bejček) je typická pro lokálkové trati. Byla konstruována a vyráběna v létech 1921 až 1946 v několika odlišných sériích v celkovém počtu 231 ks. Lokomotiva byla konstruována v době vzniku Československa a československých státních drah (ČSD), které zdědily zastaralý a typově roztříštěný lokomotivní park. Cílem vývoje nové lokomotivní řady bylo typové sjednocení lokomotiv vedlejších a především lokálních drah. Tento cíl byl po mém soudu splněn, protože lokomotivní řada 423.0 se stala v době parní trakce symbolem našich lokálek.

433.0 - Skaličák

Typická lokomotiva našich vedlejších tratí a lokálek, vyráběné v ČKD v roce 1948 v počtu 60 kusů. Jedná se vlastně o pokračování lokomotivní řady 423.0, s jejíž poslední sérií je řada 433.0 v podstatě shodná. Viz též popis řady 423.0

Uspořádání náprav 1'D 1'. Výkon 590 kW a adhezní hmotnost 54 t předurčovala lokomotivu prakticky na všechny běžné výkony na vedlejších tratích, a to jak na osobní, tak na nákladní vlaky. Samozřejmě tento výkon (ani maximální rychlost) nemohly postačovat na vozbu rychlíků, i když ale adhezní hmotnost měla tato lokomotiva jen o málo větší než řada 387.0 (!).

434.0 - Čtyřkolák

Koncem 19. století se na rakouských drahách (i jinde v Evropě) rozvíjela železniční přeprava do té míry, že délka a hmotnost vlaků (ať už nákladních či osobních) stále rostla a tehdejší lokomotivy měly problém jak s potřebnou tažnou silou, tak potřebným výkonem. Proto se rakouské ministerstvo železnic rozhodlo doplnit stav lokomotiv o nové výkonné stroje schopné tahat nákladní vlaky i rychlíky i na různých sklonově náročných tratích v horském terénu v různých částech Rakouska-Uherska. Tento požadavek byl postupně řešen stavbou nových strojů (např. řada 97, později u ČSD 422.0).

434.2 - Dvojka, někdy též Čtyřkolák

Koncem 19. století se na rakouských drahách (i jinde v Evropě) rozvíjela železniční přeprava do té míry, že délka a hmotnost vlaků (ať už nákladních či osobních) stále rostla a tehdejší lokomotivy měly problém jak s potřebnou tažnou silou, tak potřebným výkonem. Proto se rakouské ministerstvo železnic rozhodlo doplnit stav lokomotiv o nové výkonné stroje schopné tahat nákladní vlaky i rychlíky i na různých sklonově náročných tratích v horském terénu v různých částech Rakouska-Uherska. Tento požadavek byl postupně řešen stavbou nových strojů (např. řada 97, později u ČSD 422.0).

456.0 - Krasin

Jedna z typických československých tendrových lokomotiv našich tratí určená pro příměstskou dopravu avšak se zásobami i pro poněkud delší dojezd (zhruba 120 km). Uspořádání náprav 1' D 2', adhezní hmotnost 59 tun, výkon 1220 kW. Řadu 456.0 zkonstruovala a vyráběla PČM (později ČKD) v létech 1927 až 1932.

464.0 - Ušatá

Lokomotivní řada 464.0 vznikla na základě požadavku ČSD na tendrovou lokomotivu s nápravovými tlaky do 14 t pro vozbu rychlíků a rychlých osobních vlaků na vedlejších tratích. Jde tedy o tendrovou lokomotivu s dvojčitým parním strojem na přehřátou páru a výkonem 1220 kW (1650 koní). Uspořádání náprav 2'D 2', adhezní hmotnost 52t, (u poslední série 53t).

Syndikovat obsah