Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Poznáváme skutečnou železnici

Úvod

Cílem této části našeho webu je seznámit vás postupně s většinou reálií ČSD, případně ČD, potřebných pro KŽM. Slovo "postupně" má svůj význam, protože to nelze napsat za chvilku. Stejně tak i slovo "většina" má svůj význam, protože dobře vím, a je to snad i každému čtenáři jasné, že se mi nikdy nepodaří shromáždit všechny informace z tohoto obsáhlého tématu.

Informace zde uveřejněné jsou cíleny na modeláře, proto například neuvádím počty kouřových trubek v kotlích lokomotiv a celou řadu dalších (jistě také zajímavých) informací. Ostatně ten, koho to zajímá, si to může snadno najít v lokomotivních encyklopediích, kterých je na trhu několik. Postupně bych chtěl vybavit tento oddíl fotografiemi, jak se nám to již většinou podařilo s dokumentací práce našeho KŽM.

Postupně bych byl také rád, kdyby kromě informací o železničních vozidlech přibyly i informace o železničních stavbách (mostech, tunelech, propustcích, zdivu), o železničních budovách, o dopravních železničních předpisech, atd.

Zatím jsou detailněji zpracovány jen parní lokomotivy, chybí doplnit obrázky. Dále připravuji přehled ostatních druhů lokomotiv, návěstí a návěstidel a další témata.

Váš autor
Aleš Trdý

Přechodnost vozidel

V příloze najdete článek o přechodnosti vozidel.

Historie výstavby tratí Rakouské severozápadní dráhy

Na našem modelovém kolejišti se věnujeme výstavbě části dnes dvoukolejné trati bývalé rakouské severozápadní dráhy, s níž ve Světlé nad Sázavou odbočuje lokální dráha Světlá - Ledeč - Kácov. V dalším textu osvětlím okolnosti vzniku obou tratí. Historie vzniku stanice Světlá spadá do období, kdy české země patřily do státního útvaru c. k. Rakouska a později c.k. Rakouska-Uherska, viz dole - *1). Sama stanice Světlá leží na trati Jihlava-Německý Brod-Čáslav-Kolín, kde byl zahájen provoz v roce 1870.

Zaústění Rakouské Severozápadní dráhy do Prahy

Předchozí článek popisuje vznik Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB), která byla kapitálově provázaná s Jiho-severo-německou spojovací dráhou (SNDB). Mluvíme zde o přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století. Nezaměňovat se Severozápadní dráhou ČSD, což bylo jedna ze čtyř správ zavedených u ČSD v roce 1963 (Severozápadní dráha, Jihozápadní dráha, Střední dráha, Východná dráha).

Vzhledem k tomu, že bydlíme v Praze, se tento článek věnuje zaústění Rakouské severozápadní dráhy do Prahy a zejména dnes již zaniklým stanicím Praha - Těšnov, Praha - Libeň dolní nádraží.

Syndikovat obsah