Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Normy železničních modelářů

Všeobecné normy versus naše interní zvyklosti

Aby na modelové železnici vše fungovalo, jak má, je nutné některé věci dělat vždy stejně, podle nějakého pevně daného předpisu. Tím předpisem jsou normy. Normalizována musí být celá řada věcí: např. měřítko modelu, rozchod kolejí, rozměry jízdního profilu kol u vozidel, spřáhla, a celá řada dalších věcí.

Základními normami evropských železničních modelářů jsou normy NEM. Zde uvádíme pro příklad jen ty nejdůležitější:

- NEM 010 - Měřítko modelu a rozchod
- NEM 102 - Průjezdný průřez pro trať v přímé
- NEM 103 - Průjezdný průřez pro trať v oblouku

Normy, zvyklosti a další technické záležitosti

Tento článek našeho webu obsahuje vysvětlení základních pojmů a zamyšlení nad technickými tématy železničního modelářství s důrazem na technické normy a zvyklosti. Text bude postupně doplňován a upravován. V tomto článku máme v současnosti následující odstavce:

Všeobecné normy železničních modelářů
Modulová železnice
Normy a zvyklosti klubů modulové železnice
Naše místní odlišnosti
Digitální řízení lokomotiv
Řízení a zabezpečení provozu železničních stanic

Některá z uvedených témat byla zpracována již dříve a momentálně se nacházejí v oddílu podrobné informace o KŽM. Po dopracování tohoto oddílu budou všechna příbuzná technická témata přesunuta sem.

Aktualizováno 20.02.2013

Syndikovat obsah