Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2013/2014

07-08/2014 - Co jsme dělali o prázdninách

Jako každý rok, tak i na letošní prázdniny jsme plánovali práce, které se nehodí dělat během školního roku. Letos to byla především stavba skříně ovládacího pultu a její zdrojové části. Navíc, podle toho jak by nám zbyl čas, jsme chtěli dělat i další činnosti, jako modelování detailů krajiny a stanic, případně ještě další práce.

Co se nám podařilo:

06/2014 - Červen a zakončení školního roku

Na přelomu května a června jsme se asi nejvíce věnovali modelovému provozu, abychom si jej před zakončením školního roku dostatečně užili. Proto modelařina ustoupila poněkud do pozadí. Přesto jsme se i k modelování nakonec dostali. Na posledních schůzkách jsme s našimi svěřenci dodělali některé části krajiny na traťových dílech (zatravnění v okolí skal a opěrných zdí). Tyto dokončovací modelářské práce jsou již delší dobu doménou našeho staršího žáka Bohouše Daníčka. Jen tak dál!

05/2014 - Květen

Do května jsme vstupovali ve znamení projektování definitivní elektrické části řízení kolejiště a přípravy výroby návěstidel a dalších věcí. Co jsme za květen zvládli udělat přinášíme v následujícím přehledu:

V sobotu dne 1.5.2014 jsme uskutečnili po delší době zase jedno větší setkání s modelovým provozem na klubovém kolejišti, podrobněji viz záložka Akce -uskutečněné.

04/2014 - Duben - ve znamení nových materiálů a projektování ...

Již delší dobu, dalo by se říci průběžně, připravujeme nové technologie a postupy, hledáme nové materiály a způsoby jejich zpracování, projektujeme různé části a systémy kolejiště, atd. Tato činnost zůstává obvykle skrytá a neprezentujeme ji zde příliš. V poslední době však těchto novinek a činností bylo více a zabírají nám velkou část našeho času, proto je zde zmíním.

03/2014 - Naše práce v březnu

V únoru jsme dodělali hrubou stavbu opěr mostů a tunelového portálu. Dále bude pokračovat příprava výroby zdiva, viz minulý záznam naší kroniky. V březnu jsme se přesunuli o dva segmenty kolejiště směrem ke stanici Světlá, tj. na velký obloukový traťový díl Tr2-01, kde bude několik propustků a kolem nich je zatím nedodělaná krajina.

02/2014 - Co nového v únoru

V únoru jsme opět pokračovali ve výstavbě klubového kolejiště a dále jsme věnovali přípravě nového kola různých modelářských prací pro žáky v kroužcích v druhém pololetí. Nyní trochu podrobněji k pracím na kolejišti:

Železobetonový most z prefabrikovaných nosníků

01/2014 - Jak se nám dařilo v lednu

Ovládací panel ledečského zhlaví
V prvním týdnu ledna jsme udělali malý ovládací panel pro nově položené výhybky středního zhlaví a tím připravili zprovoznění cesty do lokomotivního depa ze směru od Ledče. Tento malý panel je součástí ovládání ledečského zhlaví, jehož provizorní panel jsme rekonstruovali.

12/2013 - Prosinec ve znamení provozu

Ovládací panel brodského zhlaví
Po zapojení kolejových obvodů elektrické části stanice Světlá, které jsme postupně provedli v předchozích měsících, jsme se opět vrátili k modelovému provozu v původním rozsahu, který postupně rozšiřujeme na nově dodělané části. Ve Světlé jezdíme na pěti kolejích (lokálková část stanice) v celé délce stanice. K tomu jsme udělali jsme nový rozšířený (zatím ještě provizorní) ovládací panel brodského zhlaví a zprovoznili více výhybek v tomto zhlaví. Přibylo elektrické ovládání křižovatkových výhybek, takže se dá jezdit daleko komfortněji. Kromě toho je zprovozněna výtažná kolej a odbočka do depa.

11/2013 - Co nového v listopadu

Od začátku listopadu jsme pokračovali ve stavbě elektrické části stanice Světlá. Pokračujeme v zapojování kolejových úseků této stanice. Jsou to stovky drátů, každý kus kolejnice má svůj přívod, vždy všechny přívody k jedné části staniční koleje nebo úseku zhlaví sdružujeme do jednoho společného přívodu, který půjde přes obvod indikace obsazení koleje. Celkem bude v této stanici (včetně zhlaví a přibližovacích úseků) cca 50 obvodů indikace obsazení koleje. Než budou obvody indikace obsazení namontovány, zatím všechny přívody sdružujeme na provizorní svorkovnice.

10/2013 - Co jsme dělali v říjnu

První polovinu měsíce jsme věnovali přípravě na Model Hobby 2013 a účasti na této výstavě. Podrobnější informace najdete v předchozím záznamu naší kroniky.

Syndikovat obsah