Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Trať 02 (Světlá - Čáslav)

Trať Tr02 - Dokončování krajiny a jejích detailů (2016-2018)

V této části fotogalerie budeme dávat poslední fotografie z dokončování krajiny na traťových dílech Tr02-01, Tr02-02, Tr02-03 a Tr02-04. I když je většina krajiny na trati dokončená, je tam ještě stále co dodělávat a vylepšovat. Jednotlivé snímky sem uložené budou mít zde v textu krátký odkaz s datem jejich pořízení (resp. nahrání), viz další seznam.

05.01.2016 - Díl Tr02-04 - zasypání a zaflokování cestiček
30.11.2017 - Díly Tr02-01 a Tr02-02 - dokončení okolí vjezdového návěstidla

A.T. 05.03.2018

Stavba krajiny na traťovém dílu Tr02-04 (2012-2014)

Sledujte na fotografiích postup stavby krajiny na traťovém dílu Tr2-04 od jejího začátku v roce 2012 až po její prozatímní dokončení v roce 2013 ...

Stavba krajiny je na tomto traťovém dílu zhruba dokončena. Chybí na něm udělat cestičky, přejezd, kapličku (ta na fotografii je zatím jako jedna z možností) a dokončit detaily zatravnění a stromy. Při vhodné příležitosti se k tomuto dílu ještě vrátíme.

A.T. 16.9.2015

Stavba krajiny na traťovém dílu Tr02-03 (2012-2014)

Stavba krajiny na traťovém dílu Tr02-02 (2012 - 2014)

Sledujte na fotografiích postup naší práce na stavbě krajiny na traťovém dílu Tr02-02 ...

Stavba krajiny na traťovém dílu Tr02-01 (2012 - 2014)

Sledujte na fotografiích postup naší práce na stavbě krajiny na traťovém dílu Tr02-01 ...

Trať 02 - hrubá stavba rámů a tratí (2011-2012)

Traťové díly Tr02-1, Tr02-2, Tr02-3, Tr02-4 nesou souběh dvou tratí. Jednak hlavní dvoukolejné trati Světlá - Vlkaneč a dále místní trati (lokálky) Světlá - Ledeč.

Traťové moduly se souběhem tratí Světlá - Vlkaneč a Světlá - Ledeč

Traťové moduly Tr2-1, Tr2-2, Tr2-3 a Tr2-4 znázorňují souběh hlavní dvoukolejné trati (Světlá - Vlkaneč) a místní trati (Světlá - Ledeč). Obě trati vycházejí ze stanice Světlá a zatímto hlavní trať klesá se sklonem 10 až 15 promile, lokálka naopak stoupá se sklonem 15 až 35 promile. Zatímco na části Tr2-1 (u Světlé) začínají obě trati ve stejné výšce, je na druhém jejím konci, na části Tr2-4 výškový rozdíl obou tratí cca 200 mm. Tímto pojetím se souběhem obou tratí se dosti odchylujeme od modelovosti, ve skutečnosti se obě trati hned ve Světlé rozházejí.

Syndikovat obsah