Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Trať 02 (Světlá - Čáslav)

Trať Tr02 - Nový traťový díl Tr2-01

Nový traťový díl Tr2-01 (spolu s novým dílem Tr2-00) je náhradou za zrušený původní traťový díl Tr2-01. Oba nové díly obcházejí betonový sloup, který nešlo vybourat. Více o důvodech této změny najdete v článku >>Fotogalerie >>Projekt a stavba kolejiště >>Trať Tr02 (Světlá - Čáslav) >>Trať Tr-02 Změna uspořádání a přečíslování traťových dílů (2020).

V tomto článku stručně popíšeme a pomocí obrázků doložíme výrobu rámu traťového dílu Tr2-00 od výroby rámu až po pokládku kolejí a nakonec elektrické zapojení kolejových obvodů.

Chcete čít dál? Klikněte na název článku.

Trať Tr02 - Nový traťový díl Tr2-00 (2020)

Nový traťový díl Tr2-00 (spolu s novým dílem Tr2-01) je náhradou za zrušený traťový díl Tr2-01. Více o důvodech této změny najdete v článku >>Fotogalerie >>Projekt a stavba kolejiště >>Trať Tr02 (Světlá - Čáslav) >>Trať Tr-02 Změna uspořádání a přečíslování traťových dílů (2020).

V tomto článku stručně popíšeme a pomocí obrázků doložíme výrobu rámu traťového dílu Tr2-00 od výroby rámu až po pokládku kolejí a nakonec elektrické zapojení kolejových obvodů.

Chcete čít dál? Klikněte na název článku.

Trať Tr02 - Změna uspořádání a přečíslování traťových dílů (2020)

Po přístavbě pavilonu A, která nám přinesla rozšíření naší pracovny, nutně musejí následovat zásadní změny kolejiště. Původní venkovní zeď (směrem na jih) byla vybourána, a proto část kolejiště, která vedla kolem této stěny bude změněna. Přemýšleli jsme, jak to udělat tak, abychom nemuseli vyhazovat pracně zhotovené díly kolejiště. Nakonec jsme rozhodli, že všechny díly kolejiště použijeme, kromě jediného, a to traťového oblouku Tr2-01 u Světlé. S tím jsme se museli rozloučit. Vzhledem k rozměrům bychom ho ani nenaložili do auta. Proto jsme jej nabídli za odvoz, což se podařilo.

Trať Tr02 - Dokončování krajiny a jejích detailů (2016-2018)

V této části fotogalerie budeme dávat poslední fotografie z dokončování krajiny na traťových dílech Tr02-01, Tr02-02, Tr02-03 a Tr02-04. I když je většina krajiny na trati dokončená, je tam ještě stále co dodělávat a vylepšovat. Jednotlivé snímky sem uložené budou mít zde v textu krátký odkaz s datem jejich pořízení (resp. nahrání), viz další seznam.

05.01.2016 - Díl Tr02-04 - zasypání a zaflokování cestiček
30.11.2017 - Díly Tr02-01 a Tr02-02 - dokončení okolí vjezdového návěstidla

A.T. 05.03.2018

Stavba krajiny na traťovém dílu Tr02-04 (2012-2014)

Sledujte na fotografiích postup stavby krajiny na traťovém dílu Tr2-04 od jejího začátku v roce 2012 až po její prozatímní dokončení v roce 2013 ...

Stavba krajiny je na tomto traťovém dílu zhruba dokončena. Chybí na něm udělat cestičky, přejezd, kapličku (ta na fotografii je zatím jako jedna z možností) a dokončit detaily zatravnění a stromy. Při vhodné příležitosti se k tomuto dílu ještě vrátíme.

A.T. 16.9.2015

Stavba krajiny na traťovém dílu Tr02-03 (2012-2014)

Stavba krajiny na traťovém dílu Tr02-02 (2012 - 2014)

Sledujte na fotografiích postup naší práce na stavbě krajiny na traťovém dílu Tr02-02 ...

Stavba krajiny na traťovém dílu Tr02-01 (2012 - 2014)

Sledujte na fotografiích postup naší práce na stavbě krajiny na traťovém dílu Tr02-01 ...

Trať 02 - hrubá stavba rámů a tratí (2011-2012)

Traťové díly Tr02-1, Tr02-2, Tr02-3, Tr02-4 nesou souběh dvou tratí. Jednak hlavní dvoukolejné trati Světlá - Vlkaneč a dále místní trati (lokálky) Světlá - Ledeč.

Traťové moduly se souběhem tratí Světlá - Vlkaneč a Světlá - Ledeč

Traťové moduly Tr2-1, Tr2-2, Tr2-3 a Tr2-4 znázorňují souběh hlavní dvoukolejné trati Světlá - Čáslav (původně Vlkaneč) a místní trati Světlá - Ledeč. Obě trati vycházejí ze stanice Světlá a zatímto hlavní trať klesá se sklonem 10 až 17 promile, lokálka naopak stoupá se sklonem 15 až 35 promile. Zatímco na části Tr2-1 (u Světlé) začínají obě trati ve stejné výšce, je na druhém jejím konci, na části Tr2-4 výškový rozdíl obou tratí cca 200 mm. Tímto pojetím se souběhem obou tratí se dosti odchylujeme od modelovosti, ve skutečnosti se obě trati hned ve Světlé rozházejí.

Syndikovat obsah