Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Stanice Ledeč

Pár slov o stanici Ledeč na úvod

V dalším textu najdete popis stavby a průběžně pořizované fotografie ze stavby. Články jsou řazeny odspodu nahoru, takže nahoře jsou ty nejnovější.

Stanice Ledeč byla první stanicí, kterou jsme u nás v KŽM zprovoznili, a to v dubnu 2010.

Popis stanice

Žst. Ledeč - dokončovací práce (2015-2016)

Zde naleznete fotografie z výstavby detailů stanice Ledeč. Jako první naleznete snímky z výstavby rampy u zručského zhlaví. Dále budou bude následovat stavba budov, a stavba volné skládkové plochy. Článek se bude postupně doplňovat.

Žst. Ledeč - stavba krajiny, zaštěrkování - (2011-14)

V letech 2011 až 2014 probíhala stavba krajiny vedle kolejí včetně konečné úpravy boku kolejiště, zaštěrkování kolejí a výhybek, a výstavba sypaných nástupišť. Z této fáze stavby jsou následující fotografie.

Tempo této fáze modelování nebylo nijak vysoké, protože jsme se spíše soustředili na výstavbu velké stanice Světlá a přilehlého depa a další práce a provoz kolejiště. Přesto se tímto pomalým tempem stanice Ledeč blíží vzhledově k vymodelovaným částem kolejiště, alespoň její část na jedné straně kolejí...

Žst. Ledeč - stavba kolejové části stanice (r.2010)

Stanici Ledeč jsme začali budovat ihned potom, co náš KŽM osídlil novou místnost v roce 2008. Po dokončení projektu nového klubového kolejiště a zabydlení místnosti a jejím vybavení nábytkem jsem začal v létě roku 2009 stavět dřevěné rámy pro stanici Ledeč. Potm v roce 2010 začali kluci (tím myslím druhého vedoucího Víťu Kozohorského a ....) pokládat koleje ve stanici. Jak ukazují fotografie začali kolejovým plánem nakresleným na korku, lepením korkového podloží na dřevěné rámy a pokládkou kolejí. Elektrické zapojení stanice jsem pak udělal už já sám.

Syndikovat obsah